Computermodellen worden gekoppeld aan maatschappelijke processen en sociale media

Klimaatmanagement als 'Serious Game'

Als je computermodellen aan elkaar koppelt, leer je hoe processen samenhangen. Zo kunnen we nu zichtbaar maken hoe fysieke maatregelen en maatschappelijk draagvlak elkaar beïnvloeden, bijvoorbeeld door het gebruik van games.  

Het volledige artikel verschijnt in het tijdschrift Deltas in Times of Climate Change (december 2010), een uitgave van de Conferentie Deltas in Times of Climate Change in samenwerking met Change Magazine

Door Bram Vermeer

Ingewikkelde situaties met veel variabelen en complexe verbanden worden gesimuleerd in interactieve applicaties. Deze zogenaamde serious games zijn mogelijk geworden door een ongekende snelheid in modelberekeningen en een sterke visualisatie van de rekenresultaten. Daardoor is het mogelijk om simulatoren te maken, zoals die in het leger en de luchtvaart al langer gebruikelijk zijn.

Waasstad

Waasstad is een van de serious games die de afgelopen jaren rond waterbeheer is ontwikkeld. Het wordt gespeeld met een tiental deelnemers, die in een aantal groepen onderling compromissen moeten sluiten, maatschappelijk draagvlak zoeken en maatregelen nemen. De deelnemers merken meteen hoe hun beslissingen uitwerken. Ze zien hoe de rivier verandert, ze krijgen te horen hoe de bevolking reageert op gebeurtenissen binnen en buiten het Waasgebied en hoe het maatschappelijk draagvlak voor maatregelen zich ontwikkelt. Zo moeten ze de rivier een eeuw beheren.

De sociale en fysieke ontwikkelingen in de regio worden berekend met een computermodel. Dat bevat fysieke elementen, zoals de ontwikkeling van het klimaat, rivierafvoer en de kans op overstromingen. De computer toont ook de maatschappelijke reactie op rampen, maatregelen of het uitblijven daarvan, evenals veranderingen in maatschappelijk draagvlak.

Het spel en het achterliggende model werden ontwikkeld door Marjolijn Haasnoot en Astrid Offermans, in samenwerking met Deltares, Universiteit Maastricht, Universiteit Utrecht, Universiteit Twente, Carthago Consultancy, Pantopticon en het KNMI. Voor de deelnemers van het spel is het leerzaam om te merken hoe hun eigen uitgangspunten vaak maar beperkt houdbaar blijken. Het spel laat hen zien hoe het watersysteem en maatschappij op elkaar kunnen reageren. Het maakt hen gevoelig voor de paden waarlangs aanpassing kan verlopen, in plaats van alleen op een gewenste eindsituatie gericht te zijn.

Voor de onderzoekers is het belangrijk dat zij zo inzicht krijgen in de response van bestuurders en belanghebbenden. Daarmee kunnen ze meer realistische scenario's ontwikkelen waarin het sociale en fysieke systeem rond een rivier zijn geïntegreerd.
  

Contactgegevens

Marjolijn Haasnoot, Senior Researcher, Deltares
marjolijn.haasnoot(at)deltares.nl

Dashboard Jakarta:
Jurjen Wagemaker, HKV Consultants
wagemaker(at)hkv.nl

23 november 2010

De artikelen van Change Magazine worden door onze eigen redactie vervaardigd. U kunt zich gratis abonneren op Change Magazine. Het volgende nummer ontvangt u zonder kosten in de brievenbus.

Zoekwoorden: computermodellen, games, waterbeheer