Nieuwe economie krijgt vorm in het Seinwezen

Een vader uit de buurt komt met zijn tweejarige zoontje sla en aardbeien oogsten in de buurtmoestuin. De buurtcoöperatie vergadert intussen over de volgende stappen om van de buurt een energiecentrale te maken. En twee lokale zelfstandigen treffen elkaar aan de lunchtafel en blijken elkaar qua werk mooi aan te vullen en besluiten samen te werken aan een project.
  

Nieuwsbericht Seinwezen

Een idylle, geschetst door een ambitieuze ambtenaar vanachter zijn bureau? Nee, dit scenario vindt echt plaats. In een voormalige NS-loods in Haarlem met de naam Seinwezen. Met veel lef, doorzettingsvermogen en eindeloze energie heeft initiatiefnemer Baud Schoenmaeckers met partners in crime Bert ten Cate en André Brasser deze droom weten te realiseren.

It’s the economy, stupid

Bij het verbouwen en inhoud geven aan het Seinwezen zijn alle vormen van nieuwe economie aangesproken. Financiering is niet gebaseerd op subsidies of leningen bij banken. Nee, 33 investeerders geloofden in de droom en droegen financieel bij om de verbouwing en duurzame renovatie van de oude loods mogelijk te maken.

Voor de renovatie is niet gekozen voor de makkelijke weg van recht toe recht aan de boel inwendig slopen en weer opbouwen. Met in totaal 120 lokale aannemers is gezocht naar duurzame toepassingen om het gemeentelijk monument klaar te maken voor de volgende 100 jaar. Startende bouw-professionals op gebied van architectuur, binnenhuisklimaat, vochtwering en klimaatbeheersing kregen de kans hun kennis en kunde los te laten op het Seinwezen. Het is nu een duurzaam gebouw dat in de toekomst geen energie meer kost, maar op zal wekken.

Geen loze kreten

Het pand kreeg een metamorfose van een gesloten loods tot een open en transparante plek met zalen voor tal van activiteiten. Financieel maakt de commerciële verhuur van zalen en flexplekken Seinwezen duurzaam. In de visie van het Seinwezen is de sociale functie voor de buurt minstens zo belangrijk. En dus zijn vanuit de initiatiefnemers tal van nieuwe projecten met de buurt opgezet zoals de hierboven genoemde buurtmoestuin, de buurtcoöperatie Duurzaam Garenkokerskwartier en wordt gewerkt aan Zorg in de Wijk en buurtmaaltijden. Het Seinwezen wil een centrale plek innemen in buurt, wijk en stad.

   

ZZP'ers werken in de stille ruimte in het Seinwezen

Wie meer wil weten over alle sociale en groene initiatieven in en rond het Seinwezen, of interesse heeft om een ruimte te huren voor een activiteit kan terecht op de website www.seinwezen.nl of bellen naar 023 - 531 71 18.

Over het Seinwezen

Het Seinwezen is industrieel erfgoed uit 1914. Het ligt naast het spoor in Haarlem. Seinwezen Beheer heeft het pand in 2011 aangekocht en vervolgens verbouwd en verduurzaamd om dit industrieel erfgoed te behouden. Het is nu een inspirerende plek om te werken, te vergaderen en te ontmoeten.

15 juli 2013

Foto's buitenzijde Seinwezen: Edwin Walvisch
Foto zzp'ers: Berend van Zeggeren