Nieuw boek vertaalt klimaatverandering naar de dagelijkse praktijk

Toekomst: alleen nog voetballen op nat veld?

Klimaatverandering lijkt van de agenda te zijn verdwenen. De economische crisis grijpt werelwijd om zich heen en de huidige regering heeft niet veel op met het onderwerp. Het boek Ruimte voor Klimaat, Praktijkboek voor klimaatbestendig inrichten laat zien hoe Nederland zich slim aan kan passen aan de gevolgen van klimaatverandering. Ook, of misschien wel juist, in economisch mindere tijden.

Klimaat voor Ruimte

Ed Nijpels schreef als voorzitter van NLIngenieurs een column voor het Praktijkboek. Daarin stelt hij: "Het dilemma in Nederland ligt vaak tussen willen en handelen. Men wil wel graag, maar van handelen komt het niet altijd. De Rijksoverheid trekt zich op vele fronten terug. Lagere overheden slanken af vanwege bezuinigingen. Klimaatverandering en vooral de aanpassing daaraan heeft geen hoge prioriteit. Dat is jammer, want klimaatverandering, maar ook de huidige economische crisis, bieden kansen in overvloed. Kansen om nieuwe kennis elders in de wereld toe te passen, kansen om Nederland mooier te maken en tegelijkertijd meer weerbaar tegen extreme weersomstandigheden. En dat hoeft niet altijd meer te kosten. Een van de geheimen van klimaatadaptatie is klimaatprojecten te verbinden aan andere agenda's."

Klimaatadapatie alleen lijkt dus geen hoge prioriteit te hebben, maar klimaatverandering is geenszins verdwenen. Neem het extreme weer, waar Nederland dit jaar flink mee te maken had. In gemeente- en provinciehuizen zijn dan ook vele mensen bezig te bedenken hoe zij met klimaatproblemen om moeten gaan. Hoe voorkomen ze dat wijken te nat of landbouwgrond te droog worden? Hoe laten ze kustbescher- ming hand in hand gaan met recreatie- en natuurontwikkeling? En hoe kunnen zij dit doen zonder dat het bergen geld kost?

Het boek Ruimte voor Klimaat, Praktijkboek voor klimaatbestendig inrichten biedt voorbeelden, lessen en handreikingen die ambtenaren, ontwerpers, onderzoekers en bestuurders ondersteuning bieden bij inrichtingsprojecten. Rekenmodellen en praktijkvoorbeelden laten zien dat nú investeren in aanpassing aan klimaatverandering leidt tot vele miljarden vermeden schade in de toekomst.

Het boek is gebaseerd op onderzoek van de programma's Klimaat voor Ruimte en Kennis voor Klimaat. Florrie de Pater, auteur en samensteller van het boek: "We hebben ons bij de keuzes voor de praktijkvoorbeelden laten leiden door de lessen die uit bepaalde cases te trekken zijn. Financiering is meestal de sluitpost van een project waar het vaak fout gaat. De generatie van nu betaalt voor de veiligheid en gezondheid van de generaties na ons. Willen en kunnen we dat? Dit boek laat voorbeelden zien van projecten waar deze vraag op een slimme manier wordt beantwoord. De projecten bieden win-winsituaties voor alle generaties. Een mooi voorbeeld is Kustversterking Katwijk: de vernieuwing van de dijk wordt gecombineerd met de bouw van een parkeergarage. Het vinden van ongebruikelijke partners en anders nadenken over financiering zijn zaken die kunnen helpen adaptatieprojecten van de grond te krijgen en een klimaatbestendig Nederland dichterbij te brengen."

Daarnaast beschrijft het boek instrumenten die helpen om klimaatprojecten in de praktijk te brengen. Want hoe betrek je bijvoorbeeld buurtbewoners bij het ontwerpen van een klimaatbestendig plein? De bijbehorende online versie ruimtevoorklimaat.nl ontsluit nog veel meer achtergrondinformatie, contacten en rapporten.

01 december 2011