Veel Nederlandse steden kleine hitte-eilanden

Met behulp van twee satellietbeelden is voor heel Nederland een stedelijke hittekaart gemaakt. Een dergelijke kaart was nog niet eerder beschikbaar voor heel Nederland, maar wel voor steden als Rotterdam, Den Haag en Maastricht. Hoewel Nederland geen megasteden kent, heeft toch bijna elke stad in Nederland te maken met het hitte-eilandeffect.

Door Lisette Klok, onderzoeker urban climate and air quality bij TNO

De satellietbeelden, opgenomen tijdens een hittegolfperiode in 2006, laten dat zien. Het hitte-eilandeffect is voor zowel overdag als 's nachts in kaart gebracht. De kaarten laten het verschil tussen de oppervlaktetemperatuur in de stad en het buitengebied zien.

De kaart geeft het gemiddelde verschil tussen de oppervlaktetemperatuur in de stad en het buitengebied aan. Blauw is weinig verschil (0-4 graden); geel en oranje is meer verschil (4-7) en rood is veel verschil (> 7). Klik op de kaarten voor een vergroting. Bron: Klok et al. (2012)

De kaarten geven een eerste indruk van de omvang van de grootte van het stedelijke hitte-eilandeffect voor elke plaats. Het gaat daarbij om de oppervlaktetemperatuur in plaats van de luchttemperatuur. Overdag kan het oppervlakte hitte-eilandeffect oplopen tot 9 graden Celcius, maar gemiddeld voor de 73 grootste steden in Nederland is het 2,9 graden. 's Nachts is het oppervlakte hitte-eilandeffect, met een gemiddelde van 2,4 graden, lager dan overdag.

Steden met veel bebouwing en verhard oppervlak hebben over het algemeen te maken met een groter stedelijk hitte-eilandeffect. Meer groen en minder verharding kunnen het effect verminderen. Als het verharde oppervlak in de stad afneemt met 10%, is het hitte-eilandeffect gemiddeld 2,0 graden lager overdag en 1,2 graden lager 's nachts.

Literatuurverwijzing
E.J. Klok, S. Schaminée, J. Duyzer, G.J. Steeneveld (2012) De stedelijke hitte-eilanden van Nederland in kaart gebracht met satellietbeelden. TNO in opdracht voor Kennis voor Klimaat. Dit onderzoek is online beschikbaar op de website van Kennis voor klimaat (pdf).

18 oktober 2012