BOVAG en RAI zetten in op duurzame mobiliteit

BOVAG en RAI Vereniging ondertekenden begin 2009 het sectorakkoord Duurzaamheid in Beweging en richtten in 2008 een eigen kennisinstituut op. Change Magazine sprak met de directeuren van de brancheverenigingen over hun ambities op het gebied van duurzame mobiliteit.

Door Ria de Wit

Dit is een bewerking van het artikel 'De auto moet niet de bontjas van de toekomst worden' uit Change Magazine Duurzame Mobiliteit, jaargang 5 nummer 2

BOVAG en RAI Vereniging hebben in 2008 het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IvDM) opgericht. Is dit kenniscentrum voor de automobielbranche geboren uit idealisme of uit noodzaak?

Peter Janssen, directeur RAI Vereniging: Beide. De markt is ingrijpend veranderd. Tot vijf jaar geleden was er veel vraag naar grote, zware auto's. Nu gaat het vooral om schoon en zuinig.

Koos Burgman, algemeen directeur BOVAG: In het sectorakkoord met de overheid hebben we toegezegd dat we initiatieven nemen om de CO2-uitstoot en het energieverbruik terug te dringen. Los daarvan werken wij met een eigen duurzaamheidsagenda, waarin we onze eigen ambities op het gebied van duurzame mobiliteit omschrijven.

Overheid en bedrijfsleven trekken samen op, dat blijkt ook uit het sectorakkoord Duurzaamheid in Beweging. Maar ondernemers mopperen ook op het wisselende beleid van de overheid. Wat vindt u daarvan?

Burgman: Ik deel die kritiek. De overheid kan beter niet ieder jaar naar andere zwaartepunten zoeken. Het is lastig om afhankelijk te zijn van politieke besluitvorming. Het is veel beter om een breed maatschappelijk draagvlak te hebben; dat is doorgaans stabieler over meerdere jaren. BOVAG en RAI Vereniging proberen een rol te spelen in het creëren van dat draagvlak.

Duurzame mobiliteit staat of valt met het gedrag van de consument. De autorijder kan het rijgedrag aanpassen of gaan flexwerken. Welke rol ziet u weggelegd voor uw leden bij het veranderen van dit mobiliteitsgedrag?

Burgman: De autoverkoper zal veel meer als adviseur optreden. De belangrijkste vraag aan de klant is: wat gaat u met de auto doen? Hij laat zien wat de auto bij een bepaald gebruik gaat kosten per kilometer. De toekomst voor onze branche is: mobiliteit op maat bieden, compleet met een advies over mobiliteitsgedrag.

Janssen: Ik zie veel mogelijkheden met interactieve navigatiesystemen. Het zou fantastisch zijn als je in de auto kunt intoetsen waar je naar toe wilt en een compleet advies krijgt. Dan kan bijvoorbeeld blijken dat het beter is om naar treinstation X te rijden en daar de auto achter te laten.

De automobielbranche is toch juist gebaat bij de verkoop van auto's?

Janssen: De persoonlijke behoefte aan een auto blijft, daar ben ik van overtuigd. Maar als iedereen de auto blijft gebruiken zoals nu gaat het fout. Wij willen voorkomen dat de auto de bontjas van de toekomst wordt. Het is dus ook in ons belang dat mensen anders gaan nadenken over mobiliteit.

Alles draait om kennis

Het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IvDM) werkt samen met de automotive branche en de overheid aan een duurzame toekomst. De auto-industrie heeft al veel gedaan om het milieu niet onnodig te belasten, zegt manager Tjeerd Willem Hobma. De uitstoot van schadelijke stoffen is de afgelopen decennia flink verlaagd. Nu staan we voor de uitdaging om de CO2-uitstoot flink te verlagen.

Meer informatie over het IvDM op www.ivdm.nl. Op de website van RAI Vereniging staat de elektrische auto op de punten van de duurzaamheidsagenda beoordeeld.

03 november 2009

Bekijk hier het originele artikel. Daarin een uitgebreid interview met beide directeuren, met informatie over het sectorakkoord en de High Tech Automotive Campus.

De artikelen van Change Magazine worden door onze eigen redactie vervaardigd. Ze zijn vrij te gebruiken, gaarne met bronvermelding. U kunt zich ook gratis abonneren op Change Magazine. Het volgende nummer ontvangt u dan zonder kosten in de brievenbus.

Domein: Duurzame mobiliteit & Energie

Zoekwoorden: duurzame mobiliteit, BOVAG, RAI Vereniging, Instituut voor Duurzame Mobiliteit, CO2-uitstoot, elektrische auto