Duurzame innovaties in het openbaar vervoer

Ook het openbaar vervoer kan duurzamer. Dat blijkt uit de vele innovaties en demonstratieprojecten die de afgelopen jaren zijn opgezet. Change Magazine selecteerde elf in het oog springende innovaties.

Door André Brasser

Dit is een bewerking van het artikel 'Enkele reis Kyoto- Kopenhagen' uit Change Magazine Duurzame Mobiliteit, jaargang 5 nummer 2

De schone bus

Stads- en streekbussen vervuilen relatief veel per reizigerskilometer. Elke verbetering is er dus een. De Nederlandse openbaar vervoer autoriteiten ruiken daar hun kansen. Dat leidt tot een keur aan proefprojecten. Zo zet de provincie Zuid-Holland als proef vier hybride bussen in op de lijn Leiden, Alphen aan de Rijn en Gouda. In de regio Twente rijden twee schone, stille en zuinige hybride bussen en in de regio Eindhoven gaan twee omgebouwde dieselbussen op aardgas rijden.

 

Slim remmen voor machinisten

Routelint: op het oog weinig innovatief, maar in de categorie hoe simpel kan het zijn? erg slim. Wat blijkt: een trein gebruikt vooral bij het optrekken veel energie. Oplossing: verminder het aantal keren dat een trein optrekt. Dat kan door de trein zo lang mogelijk te laten uitrollen. Het bespaart energie vergeleken met het doorrijden naar een vast punt, stoppen voor een rood sein en weer optrekken.

 

Bij de volgende wissel rechtsaf

Een navigatiesysteem voor de auto waar ook het spoorboekje in zit: een kwestie van combineren van bestaande autonavigatie en de routeplanner voor het openbaar vervoer. Zo kun je elke reis zo gunstig mogelijk in elkaar steken. Soms de auto, soms de trein en bus, tram, metro of fiets waar dat nodig is.

 

Huurscooter met stopcontact

De OV-fiets scoort hoger uit het oogpunt van bewegen en gezondheid, maar toch viel de redactie van Change Magazine voor de elektrische NS-scooter. Sinds september 2009 is dit een nieuw vervoermiddel voor reizigers die na een treinreis liever niet met bus of tram verder de stad in reizen. De scooters zijn elektrisch aangedreven en stoten geen uitlaatgassen uit. Kijk op www.ov-fiets.nl voor meer informatie. 

 

Het nieuwe overstappen

Ook van de NS: Mobility Mixx. Op verzoek speurt het systeem naar een juiste combinatie van vervoermiddelen. Mobility Mixx biedt onder andere toegang tot de trein, OV-fiets, (trein)taxis, huurautos en kan kilometerdeclaraties verwerken. Het reisadvies van deur tot deur laat de reiziger kiezen en combineren. Kijk op www.mobilitymixx.nl voor meer informatie.

 

Rondvaartboot op waterstof

Overstappen kan natuurlijk ook op de boot. In 2006 ontwikkelde Fuel Cell Boat BV een waterstofboot die 87 passagiers kan vervoeren. De boot gaat toeristen vervoeren, maar brengt ook werknemers van Shell Amsterdam van het Centraal Station naar hun werkplek. Het vulstation voor de waterstofboot komt op de kade bij Shell.

 

Duurzaam heen en weer

Misschien wat kleinschalig, maar toch een hoge score omdat de terugverdientijd zo kort is. Vanaf december 2009 vaart in het Gelderse Brakel een gedeeltelijk elektrisch aangedreven pont. Jaarlijks scheelt dit Ä30.000 aan brandstof. Het hele project kost Ä100.000; in ruim drie jaar is deze duurzame investering terugverdiend. Lees ook het persbericht van Siemens over de elektrisch aangedreven pont.

 

Brandstofcelbus

Voorlopig nog een tikje excentrieker dan de hybride- en aardgasbussen zijn de brandstofbussen uit het Cleaner Urban Transport Europe (CUTE) project. Amsterdam beproefde drie brandstofcelbussen op waterstof. De waterstof was lokaal opgewekt door middel van elektrolyse met groene stroom. Het project toonde aan dat de brandstofcelbussen betrouwbaar zijn en zich in het gebruik kunnen meten met gewone dieselbussen. Voor de volgende generatie zullen de kosten sterk omlaag worden gebracht, maar het is nog onduidelijk wanneer een marktrijp product beschikbaar zal komen.

 

Voorzichtig langs de zeehonden

Omdat je zuinig moet zijn op Werelderfgoed eindigt de Duurzame Waddenvloot in de top 3. Het SenterNovem project Duurzame Waddenvloot onderzoekt de mogelijkheden om de vloot van veerboten op de Waddenzee duurzamer te maken. Dit project gaat over de haalbaarheid van vier opties met alternatieve energiedragers. De verwachtingen zijn hoog en de milieuwinst ook. 

 

OV-training voor senioren

Ouderen zijn geen overmatige gebruikers van het Openbaar Vervoer, terwijl de auto voor hen vaak geen optie meer is. De redactie van Change Magazine waardeert het initiatief van de gemeente Hoogeveen daarom hoog om hier wat aan te doen. De gemeente maakt de bus gratis en schakelde een lespakket in om 65-plussers het Openbaar Vervoer in te krijgen. 

 
01

Wind boven de rails

Het moet nog gebeuren, maar de gedachte om duurzame energie op te wekken langs spoorbanen is zo aanlokkelijk dat de redactie even voorbijgaat dat het hier niet om duurzamer vervoer in de strikte zin van het woord gaat. De nummer 1 positie is voor Railwind, een uniek concept van windturbines bovenspoorlijnen. Een eerste pilot is voorzien in het Sloegebied bij Vlissingen. Kijk hier voor een artist impression van Railwind.

03 november 2009

Bekijk hier het originele artikel. Daarin staat per duurzame innovatie meer uitleg en gebruiksmogelijkheden.

De artikelen van Change Magazine worden door onze eigen redactie vervaardigd. Ze zijn vrij te gebruiken, gaarne met bronvermelding. U kunt zich ook gratis abonneren op Change Magazine. Het volgende nummer ontvangt u dan zonder kosten in de brievenbus.

Domein: Duurzame mobiliteit & Energie

Zoekwoorden: duurzame mobiliteit, openbaar vervoer, hybride bussen, trein, veerpont