Een duurzamer palet van brandstoffen

Bij de pomp wordt de brandstof steeds schoner. Door de toevoeging van additieven en biobrandstof kan een auto op een liter meer kilometers maken.

Door René Didde

Dit is een bewerking van het artikel 'Een duurzamer palet van brandstoffen' uit Change Magazine Duurzame Mobiliteit, jaargang 5 nummer 2

Sinds het beleid uit de jaren tachtig van de vorige eeuw om verzurende stoffen in de lucht terug te dringen, hebben oliemaatschappijen met succes hun brandstoffen als benzine en diesel schoner gemaakt. Daardoor raakt niet alleen de lucht relatief minder vervuild, maar de auto rijdt ook zuiniger. "Vooral het toevoegen van additieven, bijvoorbeeld GTL in Shells diesel, heeft de prestatie van de brandstof verbeterd", zegt Remco Hoogma, zelfstandig energie-en mobiliteitsadviseur.

Bij het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IvDM) verwacht Michel van Lindert eveneens veel van nieuwe additieven voor benzine en diesel. "Elke oliemaatschappij werkt er voortdurend aan. Het gaat om een zeer uiteenlopende cocktail van toeslagstoffen, waarvan sommige de luchtvervuiling verminderen, andere de motorprestaties verbeteren en weer andere de motor soepeler laten lopen", zegt Van Lindert.

Reststoffen

Plantaardige reststoffen als grondstof voor biobrandstof zijn duurzamer dan gewassen als grondstof. "Afgewerkte frituurolie of frituurvet is daarvan al een concreet voorbeeld", zegt Hoogma. Zodra niet alleen in het laboratorium maar ook in de commerciële praktijk houtige gewassen kunnen worden omgezet tot brandstoffen, ligt op termijn een geheel nieuwe generatie bio-ethanol en biodiesel in het verschiet. Toch zal deze toepassing nog wel even op zich laten wachten, denkt Hoogma. "Het kan voorlopig nog niet uit, en als het lukt, moet het om een acceptabele kostprijs te krijgen heel grootschalig en dat vraagt grote investeringen."

Het zou de overheid sieren als er een accijnsvrijstelling of differentiatie zou komen voor bio-ethanol, vindt van der Lindert. "In landen als Duitsland, Frankrijk en België gebeurt dit wel en betaal je zelf maar 85 cent per liter bio-ethanol. Kijk, dat zet mensen aan tot biobrandstoffen. Als het met de duurzaamheidscriteria goed is geregeld, moet de regering heel snel afkomen met zon belastingmaatregel. Superbenzine verdwijnt toch uit de markt, dus die brandstoftanks bij de pompstations kunnen mooi vol met bio-ethanol."

Waterstof en elektriciteit

Ten slotte is er aan de donkergroene kant van het palet transportbrandstoffen de optie van waterstof en elektriciteit. Beide opties vormen energiedragers voor elektrisch vervoer. "Beiden benutten elektrische energie, de ene direct ut het stopcontact, de ander (waterstof) uit een brandstofcel", zegt energie-expert Remco Hoogma.

Proeftuinen

Een proeftuin zorgt voor een experimenteerruimte waarin technologie en gebruikers de eerste drempels kunnen nemen. "Ze zijn een mooi instrument om ervaring op te doen," aldus Van Lindert, "want je kunt niet eindeloos blijven zeggen 'de elektrische auto lukt nog niet' of de 'brandstofcel/waterstof komt nog niet'. Natuurlijk is het duur, maar voor elektrisch vervoer speelt mee dat de accutechniek een hoge vlucht neemt. Over vier jaar komt de elektrische auto wellicht binnen handbereik voor een grotere doelgroep dan een kleine niche van mensen met een supergroen hart."

Brandstofsoorten

Bio-ethanol (E85)

Bio-ethanol wordt gemaakt van gewassen als suikerriet, en van houtafval, stro en gft-afval. E85 bestaat uit 85% bio-ethanol en 15% benzine. De CO2-reductie kan oplopen tot meer dan 70%.

hE15

hE15 is een mengsel van 15% natte bio-ethanol en 85% benzine. De CO2-reductie is ongeveer 10%.

Biodiesel

Eerste generatie biodiesel wordt gemaakt uit plantaardige grondstoffen. Voor personenvervoer kan biodiesel tot 7% in diesel bijgemengd worden volgens norm EN590; de norm wordt herzien om tot 10% biodiesel bij te mengen. Bij de keuze voor de juiste grondstoffen kan biodiesel tot 60% CO2-besparing zorgen.
Tweede generatie biodiesel wordt gemaakt uit houtachtige biomassa en plantaardige afvalstromen. Deze synthetische diesel kan in principe onbeperkt worden bijgemengd.

Biogas

Biogas wordt geproduceerd door vergisting van onder meer gewasresten en vloeibare reststromen, vaak in combinatie met dierlijke mest. Het wordt ook gewonnen bij rioolwaterzuiveringsinstallaties en als stortgas bij vuilstortplaatsen.

Bron: EnergieTransitie, Platform Duurzame Mobiliteit

03 november 2009
Bekijk hier het originele artikel. Daarin meer aandacht voor de GTL-toevoeging van Shell en toekomstvisies.

De artikelen van Change Magazine worden door onze eigen redactie vervaardigd. Ze zijn vrij te gebruiken, gaarne met bronvermelding. U kunt zich ook gratis abonneren op Change Magazine. Het volgende nummer ontvangt u dan zonder kosten in de brievenbus.

Domein: Duurzame mobiliteit & Energie

Zoekwoorden: duurzame mobiliteit, brandstof, GTL, biobrandstoffen, bio-ethanol, biodiesel, brandstofcel