Koplopers zetten transportsector in beweging

Groene logistiek

De transportsector vervoert zon vier miljoen ton goederen per dag en draagt daarmee flink bij aan de totale CO2-uitstoot. Overheidsprogramma's en brancheorganisaties stimuleren een groene omslag, maar bedrijven nemen ook zelfstandig initiatief.

Door Michel Verschoor

Dit is een bewerking van het artikel 'Groene logistiek' uit Change Magazine Duurzame Mobiliteit, jaargang 5 nummer 2

Van alle Nederlandse bedrijfssectoren die streven naar duurzame transitie is het goederenvervoer misschien wel het moeilijkst in beweging te krijgen. Winstmarges zijn beperkt en de onderlinge concurrentie is groot. Vrachtwagens en goederentreinen gaan vol beladen op weg, maar keren vaak leeg terug. Het gevolg: flinke milieubelasting en brandstofverspilling. Kan dat niet wat klimaatneutraler?

Vooralsnog niet. Want op de markt van vraag en aanbod wil de consument alles kunnen kopen, op ieder gewenst moment, tegen de laagst mogelijke prijs. Verladers, vervoerders en retailers hebben allemaal hun eigen redenen, afspraken en ingesleten gewoontes om alles bij het oude te laten. Intussen slibben de wegen dicht, is de luchtkwaliteit in en rond de grote steden beneden peil en komt er onnodig veel broeikasgas vrij.

Innovatieprogramma

Dagelijks vervoert de transportsector zon vier miljoen ton goederen. De Nederlandse transportsector is samen met het personenvervoer verantwoordelijk voor 20% van de totale CO2-uitstoot. Brancheorganisatie EVO, TLN en KNV ondertekenden eind 2008 het sectorakkoord mobiliteit, logistiek en infrastructuur. In dit convenant is vastgelegd dat overheden en bedrijven zich samen sterk maken voor een flinke CO2-reductie in 2020.

De transportsector is ook vertegenwoordigd in het Innovatieprogramma Duurzame Logistiek van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Duurzame logistiek wordt uitgevoerd door Stichting Connekt, een innovatienetwerk van overheden en bedrijven voor duurzame mobiliteit. Het programma streeft naar een netwerk van 250 koplopers in de goederenlogistiek die de CO2-uitstoot met minimaal 20% zullen verminderen in 2012.

Lean & Green Award

Sinds 2008 reikt Connekt Lean & Green Awards uit. Bedrijven die schadelijke emissies aantoonbaar beperken, komen in aanmerking voor een award. De logistieke sector wil best bewegen richting duurzaamheid, zegt Edward Bosman, projectleider van Connekt/Duurzame logistiek, maar weet niet goed hoe ze dit moet aanpakken. Lean & Green zet de koplopers en hun achtervolgers op het goede spoor. Aan de hand van criteria worden de bedrijven beoordeeld op duurzaamheid.

Green Order

Mars Nederland, een van de winnaars van een Lean & Green Award, nam dit voorjaar als eerste bedrijf het initiatief om het principe Green Order in het bedrijfsproces toe te passen. Het voedingsmiddelenconcern berekent de C02-uitstoot van orders en vermeldt de gegevens op de pakbon. Doel is duurzaamheid bij klanten bespreekbaar maken en transportkilometers terugdringen door effici├źntere belading. Kijk voor andere winnaars van de Lean & Green Awards op www.duurzamelogistiek.nl

03 november 2009

Bekijk hier het originele artikel. Daarin meer aandacht voor Lean & Green awardwinnaar InterfaceFLOR, tapijttegelfabrikant, nachtvervoer bij TNT, optimale bereikbaarheid van Rotterdam Rijnmond en duurzame binnenvaart.

De artikelen van Change Magazine worden door onze eigen redactie vervaardigd. Ze zijn vrij te gebruiken, gaarne met bronvermelding. U kunt zich ook gratis abonneren op Change Magazine. Het volgende nummer ontvangt u dan zonder kosten in de brievenbus.

Domein: Duurzame mobiliteit & Energie

Zoekwoorden: duurzame mobiliteit, transportsector, duurzame logistiek, lean & green awards