Na schoon komt zuinig

De lucht is schoner door scherpe Europese normering voor onder meer roetuitstoot. Herhaal dat succesnummer dus voor CO2-emissies, zeggen onderzoekers. Vanaf 2030 moeten we af van de verbrandingsmotor. Het alternatief in de vorm van de elektrische auto is nog niet zo ver. Introductie van nieuwe technologie kost tientallen jaren.

Door René Didde

Dit is een bewerking van het artikel 'Na Schoon komt Zuinig' uit Change Magazine, Duurzame Mobiliteit, jaargang 5 nummer 2

Op het eerste gezicht lijkt de mobiliteit in Nederland niet bijster duurzaam. Files zijn onveranderd lang en steeds meer schermen moeten de geluidsoverlast beteugelen. Mobiliteitsdeskundigen laten echter een ander verhaal horen. Het beleid is de laatste tien jaar uiterst succesvol, zegt Jan Anne Annema, transport- en milieubeleidsexpert aan de TU Delft, auto's zijn veel schoner geworden en ondanks de groei van het wegverkeer daalt de uitstoot.

En na schoon moeten we nu naar zuinig. Bij TNO zegt expert Richard Smokers: Vooral de laatste vier jaar beginnen ook de fiscale prikkels voor zuinige voertuigen vruchten af te werpen. Door reductie van de bijtelling en BPM vergroenen leasemaatschappijen stilaan hun wagenpark en is de hybride-auto bezig aan een opmars. Op termijn moeten we zelfs helemaal over op alternatieven zoals elektrisch vervoer.

CO2-normen

De experts vinden dat de nadruk van een duurzaam mobiliteitsbeleid terecht bij het wegverkeer ligt. Het wegverkeer is verantwoordelijk voor 17% van de totale Nederlandse CO2-uitstoot. Door groei van het wegverkeer kan deze uitstoot, bij ongewijzigd beleid, met 50% groeien t.o.v. 1990, denken onderzoekers.

Normering voor CO2-emissie voor het wagenpark kan een effectieve maatregel vormen om de groei te beteugelen. De Euronormen hebben laten zien dat auto's steeds schoner zijn geworden, zegt Smokers. Mede door de lobby van Nederland is afgesproken dat auto's in 2015 nog 130 gram CO2 per kilometer mogen uitstoten. Voor 2020 staat deze norm met 95 gram CO2 per kilometer ook al min of meer vast.

Proeftuin elektrische auto

In het kader van duurzame mobiliteit staat de elektrische auto volop in de schijnwerpers. Minister Eurlings trekt in 2010-2011 65 miljoen uit voor elektrisch vervoer en wil dat Nederland een proeftuin voor de elektrische auto wordt.

Op de langere termijn zijn drastische CO2-emissiereducties voor het verkeer nodig. De technieken daarvoor moeten op tijd klaar zijn. Daarom is het goed nu praktijkervaring op te doen. Door een eerste markt voor elektrische auto's te creëren, wordt de techniekontwikkeling sterk gestimuleerd en zal de prijs van met name de batterijen dalen. Het kost gewoon twintig jaar om een dergelijke nieuwe techniek op de markt te krijgen, aldus Smokers. Ook voor waterstofauto's en nieuwe generatie biobrandstoffen wordt gesproken over proeftuinprojecten.

03 november 2009

Bekijk hier het originele artikel. Daarin meer aandacht voor de lobby van Nederland voor Europese normen, de elektrische auto, en het rekeningrijden, een andere manier om de CO2-emissie te reduceren.

De artikelen van Change Magazine worden door onze eigen redactie vervaardigd. Ze zijn vrij te gebruiken, gaarne met bronvermelding. U kunt zich ook gratis abonneren op Change Magazine. Het volgende nummer ontvangt u dan zonder kosten in de brievenbus.

Domein: Duurzame mobiliteit & Energie

Zoekwoorden: duurzame mobiliteit, CO2-emissie, CO2-emissiereductie, elektrische auto, hybride-auto