Klimaatverandering leidt tot vochtproblemen in woningen

Klimaatverandering leidt onder andere tot stijging van de zeespiegel, extreme neerslag, lange periodes van droogte en een afname van de biodiversiteit. Het veranderende klimaat heeft ook effect op onze woonomgeving en gezondheid. Hogere luchtvochtigheid en intensere neerslag veroorzaken meer vocht in woningen. Dit heeft een verhoogde kans op schade, schimmelvorming en de ontwikkeling van huismijt tot gevolg.

Sharon van der Horst, Skydreams

Opwarming zorgt voor hogere luchtvochtigheid

Uit onderzoek van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is naar voren gekomen dat veranderingen in het klimaat ook gevolgen hebben voor de luchtvochtigheid in gebouwen, waaronder woningen. Temperatuurstijging veroorzaakt een stijging van de luchtvochtigheid omdat de lucht bij hoge temperaturen meer waterdamp kan bevatten. Omgekeerd leidt de stijging van waterdamp in de lucht tot een stijging van temperatuur. Dit wordt een positieve terugkoppeling genoemd en is mede een belangrijke oorzaak van het broeikaseffect.

Volgens Climate Solutions Holland, een bedrijf op het gebied van klimaatbeheersing in gebouwen, heeft momenteel 25% van de Nederlandse woningen problemen met een te hoge luchtvochtigheid. Deze luchtvochtigheid kan ontstaan door opstijgend vocht uit grondwater, regenwater dat van buitenaf door de muren heen komt, een lekkage, een lek in de aan- en/of afvoerbuizen of door condensatie. Ook vinden in een woning allerlei activiteiten plaats die bijdragen aan een hoog vochtgehalte, zoals douchen, was drogen en koken. Deze problemen zijn vaak op te lossen door vochtbestrijding in muren of vloeren, de kelder waterdicht maken na een lekkage of het verwijderen van schimmel.

Schade en schimmels

Door de verandering van het klimaat zal het probleem van een hoge luchtvochtigheid in woningen alleen maar toe nemen. Dit verhoogt de kans op schade aan woningen, maar ook gezondheidsklachten. Een vochtige ruimte is voor schimmels en organismen zoals huismijt namelijk de ideale broedplaats. Deze schimmels en organismen leiden tot infecties en gezondheidsklachten bij mensen zoals benauwdheid en allergieën.

Toenemende extreme regenval

Het veranderende klimaat heeft meerdere gevolgen voor het klimaat in Nederland. De zomers worden droger en heter, de winters zachter en het weer wordt extremer met zware regenbuien en meer hittegolven. Deze intense regenbuien zijn steeds vaker de aanleiding tot wateroverlast. Onderzoekers van het KNMI stellen dat de extreme neerslag een gevolg is van de toenemende temperatuur. Als de temperatuur hoger ligt, bevat de lucht meer waterdamp en meer waterdamp in de atmosfeer leidt tot intense regen met veel regenval in een korte periode.

Meer vocht in de grond door extreme neerslag

Daarnaast blijkt uit onderzoek van Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM) dat de riolering van de Nederlandse woningen steeds minder goed het regenwater kan afvoeren. Dit leidt tot vochtproblemen in woningen, zoals optrekkend vocht en doorslaand vocht.

  • Vocht in de grond wordt geabsorbeerd door de muren en veroorzaakt optrekkend vocht. Dit brengt schade aan de muur afwerking en de constructie van woningen. Optrekkend vocht vindt in veel gevallen plaats in de kelder of kruipruimte. Een lekkage kan het gevolg zijn en zorgen voor nog grotere schade.
  • Wanneer neerslag tegen buitenmuur aanslaat, ontstaat doorslaand vocht. Bij heftige regen is de kans op doorslaand vocht groter. Ook dit leidt tot vochtplekken aan de binnenmuur en schade aan de muur afwerking en/of constructie van de woning. .

Samenvattend is de belangrijkste verandering in het klimaat, met betrekking tot gevolgen voor onze woningen, de toenemende waterdamp in de atmosfeer. Toenemende waterdamp leidt tot een hogere luchtvochtigheid in woningen waardoor schimmels, bacteriën en huismijt zich beter kunnen ontwikkelen. Een hoge luchtvochtigheid in woningen leidt niet alleen tot schade aan de woning zelf, maar is ook schadelijk voor de gezondheid. Tot slot zal door de steeds toenemende extreme regenval de kans op lekkages en vochtproblemen vergroten.