Met een business case een ontwikkelingsland helpen

In de Partnership Verkiezing werken jonge mensen vanuit bedrijven aan het opzetten van een business case in ontwikkelingslanden. Doel is om oplossingen te creëren voor de grootste internationale uitdagingen.

Door Malou ten Have

Samenwerking tussen bedrijven, ngo’s, overheid en kennisinstellingen levert een bron van innovatie op. Dit vormt de basis voor de Partnership Verkiezing, een initiatief van onder andere The Punchy Pack, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO). In oktober vond een kick-off evenement plaats, waarna acht teams aan de slag ging om hun business case te ontwikkelen. De Partnership Verkiezing bood de teams gedurende acht maanden begeleiding en organiseerde sessies met sprekers, experts en coaches. Hieronder twee projecten voor Change Magazine uitgelicht.

Irrigatiepompen op zonne-energie

Alliander werkt samen met ActionAid en Practica Foundation om irrigatiepompen op te zetten die worden aangedreven door zonne-energie. De business case begon met het vormen van ideeën die voortkwamen uit de vraag wat voor ontwikkelingen er internationaal nodig zijn. Auke de Ruiter, teamleider van dit project en werkzaam bij Alliander, kwam met het idee voor een business case voor irritatiepompen die werken op zonne-energie. ''Ik was zelf in Uganda geweest waar ik zag hoe belangrijk irrigatie is en hoe dat nu vaak wordt aangestuurd door diesel'', legt de Ruiter uit. Water en irrigatie zijn essentieel voor ontwikkeling. Als boeren in ontwikkelingslanden hun landbouwgrond al irrigeren, gebeurt dat nu op diesel, dit is vervuilend en duur.

''Het mooie van dit project is dat het aansluit bij de lokale energiebehoefte.''

Voor het project heeft het team gekozen om te focussen op de implementatie van deze waterpompen in Myanmar. Een van de armste landen van Azië waar het merendeel van de bevolking leeft van landbouw en waar men meestal niet irrigeert. ''Maar eigenlijk is de business case universeel in te zetten'', zegt de Ruiter. ''In Kenia bijvoorbeeld liggen ook kansen.'' Het project is druk bezig met het vinden van investeerders en hoopt snel over te kunnen gaan op implementatie.

Verzekering voor schade door extreme weersomstandigheden

''De missie van UTZ is om te werken aan een wereld waar duurzame landbouw de norm is'', vertelt Anne Dullemeijer van het projectteam. UTZ besteedt veel aandacht aan de training van boeren om hun bedrijf te runnen met respect voor mens en natuur. Aandacht voor klimaatverandering en hoe daarmee om te gaan is daar een belangrijk onderdeel van. ''Maar we kunnen natuurlijk niemand trainen in het controleren van het klimaat, dus het risico op een mislukte oogst door slecht weer zal blijven bestaan'', zegt Dullemeijer. Om deze reden heeft UTZ samen met AXA een business case ontwikkeld om een verzekering op te zetten voor cacaoboeren die risico lopen door extreme weersomstandigheden.

''We willen laten zien dat de toegang tot een weersverzekering ook voor kleine boeren mogelijk is, in de hoop dat uiteindelijk meer verzekeringsbedrijven de stap durven te wagen.''

Door het financiële risico af te vangen met een verzekering voorkom je niet alleen een gat in het inkomen in een slecht jaar. Je geeft boeren ook meer vertrouwen om te investeren in het boerenbedrijf, en dus ook in maatregelen die inspelen op klimaatverandering. Anderzijds geeft de business case verzekeringsmaatschappijen de kans om uit te breiden door gebruik te maken van het netwerk en de kennis van UTZ in de cacaosector. Door de twee kanten samen te brengen, wil het project een betaalbare verzekering mogelijk maken. Het project focust in eerste instantie om een verzekering mogelijk te maken voor meer dan 40.000 Indonesische cacaoboeren. ''Het zou mooi zijn als we volgend jaar kunnen starten met het draaien van de pilot'', zegt Dullemeijer. ''Daarna zouden we willen uitbreiden naar andere landen en/of ander gewassen.''

Winnaar a.s.r.

Tijdens het finale evenement op 12 mei werd het team van a.s.r. verzekeringen door de jury verkozen tot winnaar. Samen met Medisch Comité Nederland Vietnam (MCNV) werkt a.s.r. om een verzekering op te zetten voor kleine ondernemers in Vietnam die inkomensverlies compenseert als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Melissa Nguyen licht het project verder toe. ''Het blijft niet bij plannen alleen'', verteld ze. ''Er wordt in september gestart met een pilot voor 1000 deelnemers in Ben Tre. Het programma zal de komende 3 jaar uiteindelijk doorgroeien naar 7000 deelnemers in heel Vietnam.'' Als winnaar won het team een startkapitaal van €2.500 en een mediapakket ter waarde van €10.000. ''We hebben er vertrouwen in dat ons project het verschil kan maken!’’, zegt Nguyen. ‘’We zijn heel blij dat de jury dat ook denkt.''

2 juni 2016