World Efficiency Solutions ondersteunt de markt voor duurzaamheid en C02-reductie

Ter gelegenheid van de COP21 klimaatconferentie in Parijs in 2015, is Reed Expositions France gestart met de organisatie van World Efficiency Solutions, het grootste internationale platform voor duurzaamheid en low-carbon oplossingen.

Door Coen Rosdorff, Promosalons


Met welke doelstelling?
World Efficiency (WE) Solutions streeft ernaar professionals uit alle activiteitensectoren -waar ook ter wereld- te ondersteunen bij de realisatie van hun ecologische transitie. En daarmee te voldoen aan de afspraken opgenomen in het Klimaatakkoord van Parijs en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

Op welke manier?
Professionals de gelegenheid bieden om bijeen te komen en elkaar te ontmoeten. Het platform stimuleert de implementatie van projecten en de ontwikkeling van oplossingen die bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering en het behoud van energiebronnen.

WE Solutions
WE Solutions bestaat uit een ‘ONLINE – On LIFE’ platform. Dit biedt zowel een online community als een vak evenement:

  • Een internationaal community platform – WEConnect – een platform voor het bijeenbrengen van bestaande oplossingen van bedrijven en organisaties, maar ook projecten waarvoor een adequate oplossing wordt gezocht
  • Een vakevenement gedurende 3 dagen: WE Paris 2017 – van 12 tot en met 14 december 2017 in Paris Expo Porte de Versailles. Tijdens dit evenement vindt een Summit voor beleidsmakers plaats met debatten en conferenties, de expositie van concrete oplossingen en de presentatie van innovaties en nieuwe methodes;
  • Vele promotie-evenementen wereldwijd: Den Haag, Milaan, Madrid, Boston, San Francisco, en van 14 tot en met 16 november tijdens de COP23 in Bonn.

Samenwerking
In Nederland werkt WE nauw samen met ondernemersorganisaties VNO-NCW en MVO Nederland. In dit kader is op afgelopen 24 mei een bijeenkomst georganiseerd in Den Haag. Dankzij waardevolle bijdragen van Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven (D66) en Sladjana Mijatović, programmamanager Circular Amsterdam, werden projecten in het kader van circulaire economie besproken. Deelnemende ondernemingen presenteerden oplossingen op het gebied van mobiliteit en energie efficiëntie, onder andere in de voedingsmiddelenindustrie en de bouw.

In het kader van het Green Deals programma, in Nederland gestart in 2011, organiseert de OREE (Franse Milieu Defensie Organisatie) een sessie over de belangrijkste Franco-Nederlandse afspraken op het gebied van duurzame ontwikkeling tijdens de aankomende WE Solutions. Daarnaast wordt, in nauwe samenwerking met de Nederlandse Ambassade in Parijs, gewerkt aan de realisatie van een Nederlandse collectieve inzending op de WE Solutions in december in Parijs.

Heeft u interessante projecten, biedt u oplossingen of bent u daarnaar op zoek? WE Solutions nodigt Nederlandse bedrijven uit om zich aan te melden bij de WE Solutions community en samen te werken aan een markt voor duurzaamheid en low-carbon oplossingen!

Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de Nederlandse vertegenwoordiging Promosalons Nederland (bezoekers en pers, T. 020 4620020, E. info@promosalons.nl) of voor deelname (exposanten) Nadine Grotendorst, T. 06 22970265, E. ngrotendorst@reed-export.fr

19 juli 2017