Deelprogramma Kust van start

Onze kust is een ondeelbaar geheel

Aan de 350 kilometer lange Nederlandse kuststrook van de Zeeuwse eilanden tot Schiermonnikoog wonen miljoenen mensen en zijn duizenden bedrijven gevestigd. Op 12 mei is de aftrap van het plan van aanpak van het Deelprogramma Kust van het Deltaprogramma. Het plan moet ervoor zorgen dat mensen tot 2100 en ver daarna veilig en prettig kunnen wonen en werken in het kustgebied.

"Ja, het is veilig achter de kust. Maar de veiligheidsnormen van 1953 zijn niet meer van deze tijd. Er wonen nu enkele miljoenen mensen meer, er zijn duizenden bedrijven meer dan toen en er is grote behoefte aan meer ruimte. Voeg daar klimaatverandering en zeespiegelstijging aan toe en onze opdracht is duidelijk."
Aan het woord is Emmy Bolsius, directeur van het Deelprogramma Kust van het Deltaprogramma. Het Deelprogramma neemt de kust als geheel en bekijkt hoe per gebied de veiligheid is te waarborgen terwijl de ruimte zo goed mogelijk wordt benut en mogelijk zelfs wordt uitgebreid. 

Op 12 mei vindt de aftrap plaats van de uitvoering van Deelprogramma Kust. In Rijswijk bestuderen  betrokken bestuurders, beleidsmakers en politici van provincies, gemeenten, waterschappen en Rijk het plan van aanpak van het Deelprogramma  en verfijnen het waar nodig. Het plan van aanpak is gebaseerd op het advies van de Deltacommissie uit 2008 en de uitwerking ervan in het Nationaal Waterplan.
 

'Ingrijpen bij Katwijk kan baggeren betekenen in IJmuiden'

 
De taak van het Deelprogramma loopt langs drie sporen. De eerste is veiligheid: De kust moet versterkt worden om de komende honderd jaar maar ook daarna de miljoenen mensen in het achterland en het geïnvesteerde kapitaal van zo'n 1500 miljard euro veilig te stellen. Ook als de zeespiegel met meer dan dertig centimeter zou stijgen binnen enkele decennia, zoals sommige scenario's voorspellen.

Bolsius: "Dat lijkt ver weg, 2100, maar 1953 is ook alweer bijna zestig jaar geleden." Het tweede spoor - het benutten van ruimte- sluit hier mooi op aan. Gebruik bij kustversterking de ruimte aan de landzijde dusdanig dat veel meer mensen en functies ervan profiteren. Zo kan kustversterking helpen om de almaar grotere druk op de ruimte te verlichten. Hier is echter wel aanvullend onderzoek voor nodig. Het Deelprogramma Kust wil bekijken of het bijvoorbeeld  wenselijk en haalbaar is de kust verder uit te breiden. Spoor drie wil antwoorden geven op vragen over bijvoorbeeld gevolgen van ingrepen.

Bolsius: "Om een goed beeld te krijgen van de effecten van ingrepen, beschouwen we de kust als één aaneensluitend gebied. Concreet: als Katwijk een marina wil, een luxe jachthaven, moeten we weten wat de gevolgen hiervan zijn voor IJmuiden en het Noordzeekanaal. Het aanleggen van een marina betekent bijvoorbeeld dat er een pier in zee moet komen, waardoor noordwaarts waarschijnlijk meer zand wordt afgezet. Dat kan gunstig zijn, maar een haveningang moet wel open blijven dus dan moet er misschien worden gebaggerd bij IJmuiden."

Onderzoek is ook nodig om te weten welke suppletietechniek de beste is en waar die het best is in te zetten. Bolsius: "Voor de kust van Zuid-Holland wordt geëxperimenteerd met de zandmotor (zie kader). Wij kijken ernaar met ogen op steeltjes, want, kunnen we het systeem ook elders toepassen? Er zijn zoveel  manieren van suppleren. Bij de Westerschelde worden onder water geulwanden gesuppleerd om de wanden veilig te houden. In de kop van Noord-Holland heb je het Marsdiep 55 meter diep! Hoe houden we het daar sterk? Misschien biedt die Westerschelde methode wel uitkomst."

Zandmotor
De Zandmotor is een grote hoeveelheid zand (20 miljoen kuub) die vlak voor de Delflandse Kust in zee wordt aangebracht. Wind, golven en zeestroming verspreiden het zand langs de kust. Zo groeit de kust in zeewaartse richting op natuurlijke wijze aan.

kijk op deze website voor meer informatie over het Deelprogramma Kust.

12 mei 2010

Dit artikel van Change Magazine is door onze eigen redactie vervaardigd. Het is vrij te gebruiken, gaarne met bronvermelding. U kunt zich ook gratis abonneren op Change Magazine. Het volgende nummer ontvangt u zonder kosten in de brievenbus.

Domein: Water
Zoekwoorden: Delta, Deltaprogramma, veiligheid, dijk, kust, zeespiegelstijging