"Deltaplan nieuwe stijl"

Ons land nu en in de toekomst beschermen tegen hoog water en de zoetwatervoorziening op orde houden. Dat is het belangrijkste doel van het eerste Deltaprogramma dat demissionnair minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat) op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer aanbood.

   
Het programma "Werk aan de Delta. Investeren in een veilig en aantrekkelijk Nederland, nu en morgen" bevat maatregelen om op korte termijn de veiligheid van onze delta op orde te krijgen en biedt houvast voor de voorbereiding op de toekomst.

"We meten en weten dat de temperatuur en het zeewaterpeil stijgen, de bodem daalt en dat de extremen, nat en droog, verder toenemen. Dat betekent dat we de bescherming van Nederland tegen het water moeten verbeteren, zeker als we een ramp voor willen zijn. Daarnaast is de huidige bescherming niet helemaal op orde", zo staat in het programma. Nederland heeft de welvaart mede te danken aan water, maar water kan ook onvoorspelbaar en gevaarlijk zijn. Een overstroming zou zowel menselijk als economisch grote schade veroorzaken.

Sinds de bouw van de Deltawerken hebben we in Nederland de best beveiligde delta ter wereld. Blijvende investeringen kunnen dat zo houden. Er spelen veel aspecten een rol, op het gebied van leefomgeving, economie, maar ook natuur, landbouw en recreatie. Deltacommissaris Wim Kuijken heeft in opdracht van het kabinet dit Deltaprogramma, een "Deltaplan nieuwe stijl", opgesteld. Hij bereidt vijf deltabeslissingen voor, die voor 2015 aan het kabinet worden voorgelegd. Daarvoor werkt hij nauw samen met ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgers. De beslissingen gaan onder meer over de normen van belangrijke dijken en waterkeringen en over de manier waarop het Rijnmondgebied veilig kan blijven zonder aan economische waarde in te boeten.

Solidariteit, duurzaamheid en flexibiliteit vormen de basiswaarden van het programma; solidariteit met komende generaties, een veilige toekomst door een duurzame aanpak en flexibel omgaan met veranderende omstandigheden.

23 september 2010

Bron: nieuwsbericht deltacommissaris.nl

Zoekwoorden: deltaprogramma, stijging zeespiegel, deltacommissaris