Droge voeten in Delft dankzij regelbare stuwen

Door de redactie

In Delft moeten overstromingen worden voorkomen. Zoals in 1998 en 1999, toen het water de huizen van sommige Delftenaren instroomde. De kans op wateroverlast is in Delft toegenomen door klimaatverandering en bodemdaling. Stedelijke uitbreidingen en glastuinbouw zorgen daarbij voor een toename van de waterstroom. Het hoogheemraadschap en de gemeente werken aan een droge binnenstad: ze leggen zes verstelbare stuwen aan, waarvan één met gemaal. Dit is een onderdeel van het Waterplan Delft, dat gemeente en waterschap in 2005 met elkaar hebben afgesproken. Op 9 december zal de afsluitconstructie officieel geopend worden voor gebruik.

De nieuwe stuwen worden zo aangebracht dat het water doorvaarbaar blijft en de weerspiegeling van het water onder de bruggen zichtbaar blijft. Bij het ontwerpen van de stuwen heeft architectenbureau Rappange en Partners geprobeerd rekening  te houden met het historische stedenbouw-kundige karakter van de binnenstad. De constructies moesten zo min mogelijk opvallen. Een van de kastjes waar de benodigde apparatuur in zit, heeft bijvoorbeeld een voor die omgeving toepasselijke en fleurige beschildering naar de Venus van Botticelli. Dankzij een klepstuw-constructie kunnen de stuwen bij hoogwater worden afgesloten.

Artistieke impressie voor de besturingskast. Door Architectenbureau Rappange en partners

Delft en Delfland gaan na voltooiing van dit project in de oostelijke binnenstad werken met het Beslissing Ondersteunend Systeem (BOS). Dit kan desgewenst de oostelijke binnenstad geheel automatisch afsluiten van het boezemwater erom heen. BOS houdt met weervoorspellingen, radar en peilmetingen uur na uur bij wat er gebeurt en wat dit betekent voor de waterstand 24 uur later in de grachten. In de polders past Delfland BOS al een paar jaar toe. Vooralsnog, omdat het om een vrij nieuw systeem gaat, houden ook mensen nog een oogje in het zeil.

De artikelen van Change Magazine worden door onze eigen redactie vervaardigd. Ze zijn vrij te gebruiken, gaarne met bronvermelding. U kunt zich ook gratis abonneren op Change Magazine. Het volgende nummer ontvangt u dan zonder kosten in de brievenbus.

Domein: Water