Veel bezoekers voor kustexpositie op Oerol

De expositie van Atelier Kust en Kustweek over de zandige kust stond in juni op Oerol. Tijdens de negen dagen op het festival heeft de expositie veel bezoekers getrokken; er was veel belangstelling voor de historie en de toekomstschets van de Nederlandse kust en kustverdedigingswerken.

Door Egbertha Schuiling, Deltaprogramma Waddengebied

In het gevarieerde publiek liepen de reacties uiteen. Een van de bezoekers ziet met eigen ogen de zandsuppletie voor de kust plaatsvinden: "Ieder jaar wordt bij mij langs de kust zand gestort. Ik begrijp niet waarom dat steeds doorgaat, want het zand spoelt toch direct weer weg." Een eilandbewoner vraagt daarentegen juist waarom er niet méér zand gestort kan worden, omdat hij na een zware storm grote stukken strand ziet wegslaan. "Als we veel meer zand voor de kust leggen, hebben onze duinen minder last van de wind en de golven", laat hij weten. De expositie heeft de bezoekers duidelijk gemaakt dat de zandige kust te maken heeft met lokale problemen die ieder voor zich om een andere aanpak vragen. 'Zand' is het sleutelwoord; hiervan hebben we in de toekomst veel nodig om onze buitendelta's, strand en duinen sterk te houden.

Foto: Expositie zandige kust heeft veel bezoekers getrokken

Meer zandprojecten op Oerol

Ook op andere locaties was er aandacht voor zand. De expositie Huize Zanders heeft de bezoekers een andere kijk gegeven op bebouwing langs de duinen. Strandhuisjes en paviljoens langs de Zeeuwse en Hollandse kust kunnen letterlijk het aanstuiven van het zand van het strand naar de duinen in de weg staan. Rijkswaterstaat wil marktpartijen en overheden inspireren om na te denken over alternatieve manieren van strandbebouwing. Op Oerol werkt Rijkswaterstaat samen met Cal Earth (The Californion Institute of Earth Art and Environment) en vrijwilligers van onder andere Deltaprogramma Kust en Atelier Kustkwaliteit aan een proef waarbij strandhuisjes na verloop van tijd op kunnen gaan in de duinen. Op deze manier wordt recreatie en kustveiligheid echt geïntegreerd.

De expositie Pannenland heeft op een eenvoudige maar doeltreffende manier laten zien hoe duinen worden gevormd. Vijfduizend Franse dakpannen zijn al enkele weken vóór Oerol op het strand geplant. De wind heeft het natuurlijke proces van zandophoping en vervorming zichtbaar gemaakt; het proces waaraan de duinen en Terschelling hun levensvatbaarheid danken.

 

 

 

 

 
Foto: Het pannenland op het strand

10 juli 2013