IBM werkt samen met Nederlandse deltasteden

Informatietechnologiebedrijf IBM ontwikkelt met Rotterdam een systeem om beter om te gaan met klimaatverandering. Eerder opende het bedrijf in Amsterdam een watermanagement kenniscentrum. Nederlandse expertise in het omgaan met water resulteerde in de keuze voor de deltasteden.

Samen met gemeente Rotterdam gaat IBM een systeem ontwikkelen om real-time meetgegevens over klimaatverandering en energiebeheer te volgen. Rotterdam is hiervoor pilotregio. Het systeem zal informatie integreren over weersverwachtingen, zeespiegelstijgingen, grondwater, water- en luchtkwaliteit en rivieraanvoer. Bestuurders, bedrijven en wetenschappers kunnen het systeem straks gebruiken om nieuwe kennis en diensten te ontwikkelen zonder eerst zelf uitgebreide sensornetwerken aan te leggen, zodat ze tijdig op de klimaatveranderingen kunnen inspelen. Rotterdam wordt hiermee de eerste Smart Delta City.

Wereldwijd ondervinden laag liggende deltagebieden zoals Nederland de effecten van klimaatverandering het eerst. Het Global Center of Excellence for Water Management in Amsterdam helpt klanten over de hele wereld met informatietechnologie bij uiteenlopende watergerelateerde problemen. Van overstromingsrisico en waterkwaliteit tot proactief omgaan met het weer.

In samenwerking met de Nederlandse overheid en andere lokale instanties wil IBM een bijdrage leveren aan de oplossing voor waterproblemen. Het Center in Amsterdam gaat een belangrijke rol spelen in de uitvoering van Flood Control 2015, het innovatieprogramma voor waterbeheer dat de Nederlandse regering in 2008 is begonnen. Dit programma, een samenwerkingsverband van het Nederlandse bedrijfsleven, de onderwijssector en andere overheidsinstanties, stelt zich ten doel de laaggelegen deltagebieden te beschermen tegen overstromingen.

Meer informatie:
www.ibm.com/technology/greeninnovations/

De artikelen van Change Magazine worden door onze eigen redactie vervaardigd. Ze zijn vrij te gebruiken, gaarne met bronvermelding. U kunt zich ook gratis abonneren op Change Magazine. Het volgende nummer ontvangt u dan zonder kosten in de brievenbus.

Domein: Water