Kustweek: samen waarde toevoegen aan een sterke, mooie en vitale kust

Hoe kunnen we een veilige kust verbinden met economische kansen en goede inrichting van het kustgebied? Met die vraag ging Atelier Kustkwaliteit in 2011 van start. Tussen 4 mei en 12 juni staan de resultaten van twee jaar Atelier Kustkwaliteit centraal. De Kustweek doet de provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland aan. Bij de TU Delft worden de resultaten gedeeld met de wetenschap.

Door Berend van Zeggeren

Tijdens de Kustweek is een gratis expositie te zien met een grote maquette van de Nederlandse kust. Deze laat zien dat de kust één systeem is. Rond de expositie is in elke provincie een wisselend programma met lokale projecten en evenementen opgezet. Daarnaast vindt in elke provincie een debat plaats over de resultaten van de ateliers. Het debat gaat om de vraag hoe we een veilige kust kunnen verbinden met economische kansen en ruimtelijke kwaliteit.

Atelier Kustkwaliteit

Atelier Kustkwaliteit bracht in ontwerpateliers langs de Nederlandse kust kennis en praktijkervaring samen. De centrale vraag van de atelierbijeenkomsten draaide om de verdeling van het zand dat in de komende decennia in het Nederlandse kustfundament moet worden gebracht om de kust op zijn plek te houden en het achterland te beschermen tegen de gevolgen van zeespiegelstijging. En dan het liefst op zo'n manier dat ecologie en economie optimaal mee kunnen profiteren. "De kust is niet alleen ons meest sublieme landschap, maar blijkt ook in economische zin de 'gouden rand' van Nederland," vertelt ateliermeester Jandirk Hoekstra. "Er zijn volop kansen de kust te versterken en hem tegelijk aantrekkelijker en gedifferentieerder te maken!"

Ver vooruit kijken in de tijd - de opgave van het Deltaprogramma - biedt de gelegenheid om 'stippen op de horizon' te zetten: plannen voor de lange termijn (2100) die stap voor stap kunnen worden gerealiseerd. De kustmaquette en de reeks publicaties zijn de resultaten van vrije denkoefeningen in een omvangrijke serie ateliers met een groot aantal betrokkenen uit kennisinstituten en de praktijk.

Agenda

Locatie Expositie Debat
Zeeland 4 t/m 12 mei 14 mei
TU Delft 14 t/m 21 mei 21 mei
Zuid-Holland 23 mei t/m 2 juni         30 mei
Noord-Holland         4 t/m 12 juni 4 juni

  

Bekijk het volledige programma met alle activiteiten op www.kustweek.nl of volg @Kustweek op Twitter

Atelier Kustkwaliteit is een initiatief van de vier kustprovincies Zeeland, Noord- en Zuid-Holland en Friesland, Deltaprogramma Kust, de Gemeente Den Haag, de TU Delft en Van Oord BV, ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

25 april 2013