Panorama Mesdag anno 2100

Nederland en water zijn en blijven onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ook, of misschien wel juist in tijden van klimaatverandering. Tijdens het Tweede Nationaal Deltacongres op 3 november 2011 presenteerden de 9 deelprogramma's van het Deltaprogramma hun visie.

  

Deelprogramma Kust liet zich inspireren door het Panorama Mesdag uit het eind van de 19e eeuw. In het eeuwenoude panorama konden bezoekers een blik op de toekomst werpen. Contouren van de kustbescherming anno 2100 waren in het panorama ingetekend. Zo waren er extra duinenrijen, de zandsuppleties en bijvoorbeeld windmolens in het 'panorama van de toekomst' te zien.

Premier Rutte ziet de Nederlandse watersector als een economische kracht, zo bleek tijdens het Deltacongres: "Zoals wij in ons land werken aan het nieuwe Deltaplan, dat nu en in de toekomst oplossingen biedt tegen hoog water en droogte, is een aanpak die uniek is in de wereld. De watersector is onwaarschijnlijk belangrijk voor het innovatieve vermogen van de Nederlandse economie. Het is een exportproduct pur sang."

In 2011 zijn een aantal belangrijke besluiten genomen op gebied van water. De Tweede Kamer nam de Deltawet aan en Rijk, provincies, gemeenten en water-schappen bereikten overeenstemming over het Bestuursakkoord Water. Met het Bestuursakkoord is de financiering voor het Tweede Hoogwaterbeschermings-programma, waarmee onze dijken en duinen op orde gebracht worden, veilig gesteld. Staatssecretaris Atsma benadrukte dat werken aan water in Nederland niet alleen over veiligheid gaat: "Naast waterveiligheid moet ook het op orde houden van de zoetwatervoorziening hoog op de agenda blijven. De droogteperiode eerder dit jaar illustreert dat voldoende zoetwater lang niet altijd vanzelfsprekend is. Waterveiligheid en zoetwaterzekerheid zijn de thema's voor de toekomst."

Nederlandse aanpak

Het Deltaprogramma investeert in kennis en innovatie en werkt volgens het concept 'leren door te doen'. Deltacommissaris Wim Kuijken: "We werken met verschillende scenario's: wat doen we als de zeespiegel 35 centimeter stijgt, en wat doen we als de zeespiegel 85 centimeter stijgt? Onze aanpak is nuchter en adaptief. We doen wat nu nodig is, niet te veel en niet te weinig, zonder toekomstige mogelijkheden uit te sluiten."

Alle negen deelprogramma's van het Deltaprogramma presenteerden zich op de Deltaparade. De deelprogramma's zijn Veiligheid, Nieuwbouw en Herstructurering, Zoetwater, IJsselmeergebied, Rijnmond-Drechtsteden, Zuidwestelijke Delta, Rivieren, Kust, Waddengebied.

15 november 2011