Kustweken tonen resultaten van twee jaar ontwerpen

Veilige kust van de toekomst krijgt vorm

Hoe geven we vorm aan een veilige en mooie kust met ruimte voor natuur, bewoners en economie? In Middelburg, Delft, Den Haag, Bergen en op Oerol festival (Terschelling) toont Atelier Kustkwaliteit tijdens de Kustweken de resultaten van twee jaar tekenen en rekenen. Bezoekers krijgen een blik op de toekomst van de Nederlandse kust.
  

Persbericht Atelier Kustkwaliteit

Aanleiding

Atelier Kustkwaliteit deed in 2011 en 2012 ontwerpend onderzoek naar manieren om de veiligheid van de kust te combineren met economische kansen en een aantrekkelijk kustgebied voor álle gebruikers. Belangrijk was de verdeling van het extra aan te brengen zand om de kust te versterken, de zogenaamde suppleties. Het zand is nodig om het achterland te beschermen tegen de gevolgen van zeespiegelstijging. Ver vooruit kijken in de tijd biedt de gelegenheid om 'stippen op de horizon' te zetten: plannen voor de lange termijn (2100) die stap voor stap zijn te realiseren. De belangrijkste ontdekking is dat ontwerpen met zand kansen bied om nieuwe kustlandschappen te maken die sterk, mooie en veilig zijn. De landschappen bieden ruimte voor recreatie, zoals fietspaden langs de zee en strand in plaats dijken. De kustnatuur krijgt de kans door niet al het zand vast te leggen maar toe te staan dat het beweegt en zich verplaatst.

Debat

De toekomst van de kust wordt onder leiding van Hester Macrander besproken in een debat met aansprekende gasten (deltacommissaris, directeur Deltaprogramma Kust, gedeputeerden, wethouders, ondernemers en maatschappelijke belangenvertegenwoordigers).

Expositie en activiteiten

Een grote maquette (8 meter lang, 3 meter breed) laat de bezoekers zien hoe hoog en diep de Nederlandse kust op plekken is. Een animatie die wordt geprojecteerd op de maquette maakt inzichtelijk hoe het zand zich beweegt en hoe de kust zich in verleden, heden én toekomst ontwikkelt. Deze driedimensionale film laat mooi zien hoe dynamisch de kust is. In de persmap mogelijke toekomstbeelden. Verder zijn tijdens de kustweken op een drietal schermen de resultaten en ontwerpen van Atelier Kustkwaliteit te zien.

Bekijk het volledig programma van de kustweken op www.kustweek.nl of via twitter: @kustweek

Atelier Kustkwaliteit is een initiatief van de vier kustprovincies Zeeland, Noord- en Zuid-Holland en Friesland, de Gemeente Den Haag, Deltaprogramma Kust, de TU Delft en van Oord BV, ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Aanleiding voor het werk van het atelier was het ontwikkelen van een lange termijn visie voor een veilige, aantrekkelijke en economisch sterke kust door het Deelprogramma Kust van het Deltaprogramma.

21 mei 2013