'Vergeet de mens niet in alle deltaplannen'

Het derde Nationaal Deltacongres was drukker bezocht dan ooit. 1750 specialisten uit tal van aan het water verbonden sectoren waren bijeen in Ahoy om kennis te delen en informatie uit te wisselen. Rode draad door het hele congres was het centraal stellen van de burger.
  

Door Maartje Smeets

Want die burger dreigt over het hoofd te worden gezien. Hoewel de samenwerking tussen wetenschap, overheid en bedrijfsleven op een lovenswaardige manier tot stand is gekomen in het hele deltaverhaal, lijkt de burger soms afwezig. Terwijl juist die centraal moet staan in het midden van bovengenoemde driehoek. Niet alleen omdat de bescherming van Nederland tegen water draait om de bescherming van mensen. Juist ook omdat die mensen in hun lokale gebied de experts pur sang zijn en bronnen van kennis en informatie vormen als het gaat om de werking van water (en droogte) in een bepaald gebied. Dit kwam terug bij meerdere sprekers en ronde tafel gesprekken. 

Sywert van Lienden (G500) brak een lans voor de Unie van Waterschappen, die met opheffing bedreigd worden. "De Waterschappen waren de eerste politieke instituties van Nederland. Dat geeft maar aan hoe belangrijk de rol van water is in Nederland en hoezeer het invloed heeft op de organisatie van het land. Dat zou iedere burger aan moeten gaan en ook het lot van de waterschappen zou iedereen aan moeten gaan."

De boodschap nu vertellen

De meest verrassende spreker was ongetwijfeld 'vreemde eend in de bijt' Erwin van Lambaart. Hij is bekend van tv-programma's als Op zoek naar Evita en Op zoek naar Mary Poppins en heeft veel ervaring met de productie van musicals. Van Lambaart hield een inspirend betoog over de niet te onderschatten rol van aansprekende en duidelijke communicatie. "Als ik musicalkaartjes verkoop, vraag ik het vertrouwen van mensen. Ze geven mij geld en moeten erop vertrouwen dat ik ze een mooie avond verzorg. Dat vertrouwen moet ook het Deltaprogramma zien te winnen. En dat doe je door zo vroeg mogelijk te vertellen waar je mee bezig bent. Wees niet bang voor de mensen. Ze snappen complexe zaken veel beter dan soms wordt gedacht. En zonder het vertrouwen van de mensen is het heel moeilijk om mooie plannen uit te voeren."

Deltacommissaris Wim Kuijken is blij met de grote opkomst en de behaalde resultaten. "Het aantal deelnemers aan het congres is dit jaar enorm. De deltacommunity groeit en dat betekent dat velen het grote belang inzien van het Deltaprogramma en daaraan actief mee willen doen. Binnen het Deltaprogramma proberen we maatregelen te ontwikkelen om een watersnoodramp in deze eeuw te voorkomen. We doen dat met een unieke, gezamenlijke aanpak. Ik roep alle partijen op tempo te behouden en als het kan nog wat meer vaart te maken. De storm 'Sandy' die valk voor het congres in New York en New Jersey huis hield laat zien welke desastreuze gevolgen het kan hebben als het mis gaat."

Deltaparade

De uitwerking van het Deltaprogramma is nu drie jaar onderweg. De derde Deltaparade en de presentatie van de Deltaviewer laten zien dat de negen deelprogramma's van de Deltaprogramma er goed in slagen een integraal beeld neer te zetten van de bescherming van Nederland op lange termijn. De Deltaviewer is een interactieve presentatie die heden, verleden en toekomst van de Nederlandse Delta samen brengt. De Deltaviewer is te zien bij musea en tentoonstellingen.

De deelprogramma's Kust, Wadden en Zuidwestelijke Delta werkten samen aan een grote maquette met daarop een film geprojecteerd van alle waterstromingen van de kust. De maquette laat zien hoe zand zich verspreid langs de kust en wat de effecten zijn van zandsuppleties. Omdat de maquette, van in totaal zon 8 vierkante meter, zoveel enthousiaste reacties opriep, zal hij de komende tijd op meer plekken tentoongesteld worden. Zo is hij te zien op het Trilaterale Waddensymposium, georganiseerd door de Waddenacademie op 21,22 en 23 november in Leeuwarden.

Ook deelprogramma Nieuwbouw & Herstructurering wist het publiek te boeien met een ganzenbordspel over de Delta. Het spel dwingt te deelnemers te onderhandelen over ingrepen in het landschap of de stad. Op die manier wordt op ludieke manier inzicht gegeven in de moeilijke beslissingen die genomen moeten worden en welke partijen daarbij betrokken zijn.

09 november 2012