Vijf jaar Deltaprogramma – werken aan de toekomst

Het Vijfde Nationaal Deltacongres stond geheel in teken van het Deltaprogramma 2015 en de bijbehorende deltabeslissingen. Deze moeten ons land de komende decennia beschermen tegen hoogwater en zorgen voor voldoende zoetwater.

Door de redactie
 

Het congres was het afsluitend congres van het Deltaprogramma. Vooral bewustzijn over het belang van bescherming stond voorop; stilstaan bij de beschermingsmaatregelen die ervoor zorgen dat we ook in de lage delen van Nederland kunnen leven en werken.

Tijdens een korte plenaire opening vertelden de directeuren van de deelprogramma’s hoe ze verder gaan met de opgebouwde kennis en ervaring. Zo bouwt de kustcommunity verder op de beslissing zand, en blijven overheden, gemeenten en RWS aan de veiligheid en ruimtelijke opgave van de kust werken. De stuurgroep Zuidwestelijke Delta, die al voor het Deltaprogramma bestond, blijft verder gaan met de uitvoering van maatregelen en stimuleren van innovatie. Het programma Ruimtelijke Adaptatie, begin oktober gelanceerd, gaat aan een Nationale Adaptatiestrategie werken, waarbij ook thema’s als gezondheid en ICT worden meegenomen.

Deltaparade en breakoutsessies

Na de opening startten dagvoorzitter Helga van Leur en de programmadirecteuren de Deltaparade, waar bezoekers gedurende de dag op een inspirerende en informele wijze kennis en ervaring konden uitwisselen. De presentatie van de deltabeslissingen en de voorkeursstrategieën van de deelprogramma’s stond daarbij centraal.

Deltacommissaris Wim Kuijken kijkt terug op een zeer succesvol congres: "Als ik zie hoe groot de inzet en betrokkenheid van alle samenwerkende partners is en hoe groot de de belangstelling en gezamenlijke denkkracht vandaag is, heb ik er alle vertrouwen in dat het Deltaprogramma en de deltabeslissingen overal goed worden opgepakt. Samen gaan we er voor zorgen dat Nederland veilig en leefbaar blijft."

Lees meer op deltacommissaris.nl

10 november 2014