Vissers verzamelen data voor onderzoek

In rivieren komt grondwater omhoog wat zich mengt met het oppervlaktewater. De locaties waar dit gebeurt, zijn belangrijk voor bijvoorbeeld het voorspellen van overstromingen bij hevige regenval. Temperatuursensoren in vissersbroeken kunnen data verzamelen die hierin inzicht geven.

Door Malou ten Have

Het idee is dat een thermometer bevestigd aan een vissersbroek informatie verzamelt en vervolgens deze data en gps-locatie deelt met wetenschappers via een onlinedatabase. Grondwater is over het algemeen kouder dan oppervlaktewater. Testen hebben uitgewezen dat opwel locaties van grondwater bepaald kunnen worden met deze temperatuurmetingen. Niet alleen wetenschappers hebben wat aan deze data, ook vissers. Die gebruiken temperatuur om te bepalen wat goede vislocaties zijn.

Grondwater van grote invloed

In een rivier, stroompje of sloot komen grondwater en oppervlaktewater bij elkaar. Twee wateren met verschillende eigenschappen, dit kan grote gevolgen hebben voor de chemische samenstelling van het water, de waterkwaliteit en de ecologie. Ook heeft het invloed op de waterafvoer, waterspiegel, transport van vervuilende stoffen en warmteafgifte. Op plekken waar grondwater naar boven komt, is de kans op overstromingen bij hevige regenval het grootst. Daarnaast kan beter inzicht in grondwater ook helpen om droogte te zien aankomen.

Goedkope manier van onderzoek

Het onderzoek naar de mogelijkheid om temperatuurdata te verzamelen via vissers is uitgevoerd door wetenschappers van de universiteit van Delft en Nevada. Deze methode zou een goedkope manier zijn om te bepalen wat interessante plekken zijn voor nauwkeurigere en duurdere onderzoeksmethoden, zoals Distributed Temperature Sensing (DTS). DTS is een meetmethode voor temperatuur, waarbij een laser licht door een glasvezelkabel stuurt. Temperatuur verandert vervolgens de frequentie en de golflengte van het licht, wat zeer nauwkeurig gemeten kan worden.

De testen waren succesvol, maar het ontwerp moet nog verder ontwikkeld worden voor de temperatuursensoren door fabrikanten in vissersbroeken kunnen worden verwerkt. Zo is het lastig om nauwkeurige en snelle veranderingen in temperatuur waar te nemen met deze apparatuur, de afgegeven warmte van de visser beïnvloedt namelijk nog de sensor.

4 maart 2016

Bronnen

Foto: James Jordan