"Water naar de zee"

De zoetwatervoorziening in delen van Nederland heeft steeds meer te maken met oprukkend zout water. In een rapport komen het Wereld Natuur Fonds (WNF) en de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers met praktische oplossingen, zodat de zoetwatervoorziening ook in de toekomst op orde is.
   

Klimaatverandering en een stijgende zeespiegel zorgen ervoor dat zout water steeds verder kan oprukken. Onder meer in Rotterdam is het water gevoelig voor verzilting vanuit de zee. Om die verzilting tegen te gaan, verspillen we onodig enorme hoeveelheden water, schrijven WNF en de coalitie in het rapport.

De sleutel zou volgens de organisaties liggen in de aanvoerroutes voor zoetwater naar het Groene Hart. Die kan efficiënter door water vanuit het Amsterdam Rijnkanaal en de Lek naar het Groene Hart te voeren. Dat kan door twee oude rivieren, de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel en de Leidsche Rijn/Oude Rijn te reactiveren.

"Het mes snijdt aan twee kanten, want dit plan biedt kansen voor de economie en de ecologie. Niet alleen in het Groene Hart zelf, maar ook in het IJsselmeer en de Zuidwestelijke Delta", zegt WNF-directeur Johan van de Gronden.

In het Deltaprogramma onderzoekt de overheid hoe het waterbeheer in Nederland klimaatbestendiger kan. Veiligheid en zoetwatervoorziening vormen daarbij belangrijke vraagstukken. Het WNF en de coalitie vragen de Deltacommissaris om de geschetste oplossing mee te nemen en nader te onderzoeken.

06 november 2012

Bron: Wereld Natuur Fonds