Polderdruif en zilte graskaas

Onze boeren krijgen te maken met hoosbuien, hittegolven en verzilting én met liberalisering. Door te kiezen voor andere rassen of zelfs andere gewassen kunnen innoverende boeren daarop inspelen.

Door Arno de Bruin

Biefstuk van zilte weides met een glaasje rode wijn van Overijsselse bodem. Het zal prima smaken, maar er gaat een hele verandering achter schuil. Een verandering waarbij boeren zich hebben aangepast aan klimaatverandering en hebben gezocht naar producten die economisch beter renderen. Wat staat de landbouw op Europese schaal te wachten? ‘Klimaatverandering en liberalisering zorgen ervoor dat in de toekomst veel agrarische grond over zal zijn in Europa,’ vertelt Tia Hermans van Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Zij licht de conclusie toe met een voorbeeld: ‘Van de 22,6 miljoen hectare die op dit moment in gebruik is voor de tarweteelt, komt maar liefst 11 miljoen ha vrij in 2050. Deze vrijkomende hectares (van graanbedrijven), liggen in de oostelijke lidstaten, zoals Polen, Slowakije en Roemenië, maar ook in Zuid-Frankrijk, en Oost- en Zuid-Nederland.’

Lees verder. 
 

Meer informatie:

Tia Hermans, Tel: 0317-474432, Tia.Hermans@wur.nl
Willem Brandenburg, Tel: 0317 -47 68 48, willem.brandenburg@wur.nl
dr. Jan Verhagen, Tel: 0317-4759 45, adrianus.verhagen@wur.nl
Ing Peter Prins, Tel: 0512-305000 / 06-10378595, pprins@ltonoord.nl
Erik Jansen, Tel: 0411-618618, ejansen@dommel.nl
Wim Dijkman, Tel: 030-2582294, Wim.Dijkman@provincie-utrecht.nl
Freek van Leeuwen, Agrarische Natuurvereniging Waterland, Tel: 0299-437463, f.leeuwen@natuurvereniging.nl
Ir Bas Clabbers, Tel: 070-3784165,b.j.l.clabbers@minlnv.nl

03 januari 2008

Domein: Voedsel