Klimaatadaptatie: kansen voor hele maatschappij

Change is in the air – niet alleen bij de VN-klimaattop eind september in New York, ook bij de klimaatadaptatie-conferentie Deltas in Times of Climate Change II in Rotterdam eind diezelfde maand. Drie dagen lang deelden 1200 deelnemers uit meer dan 50 landen ervaring en kennis over klimaatadaptatie.

Door de redactie

Gevoel van urgentie

Op de conferentie kwamen wetenschappers, beleidsmakers en klimaatprofessionals samen om kennis en ervaring uit te wisselen over klimaatadaptatie. Professor Myles Allen van de Universiteit van Oxford opende de plenaire sessie op de eerste dag van de conferentie. “Klimaatverandering maakt een slechte dag erger.” De verschillende sprekers daarna vertelden op verschillende manieren dat adaptatie over slim plannen gaat, over het bouwen met de natuur en, misschien wel het belangrijkste, over communiceren om ook burgers en andere belanghebbenden erbij te betrekken. Het gevoel van urgentie was groot, ook in de speech van Cynthia Villar, senator van de Filippijnse Republiek en voorzitter van de Filippijnse senaatscommissie van landbouw en voedsel. “Voor ons is er geen keuze dan te bouwen met de natuur. We hebben geen geld voor dure dijken en dammen.”

Afvalwater = grondstof

De zeven finalisten van de International Climate Adaptation Business Challenge presenteerden op de tweede dag hun business ideeën. Tijdens de plenaire sessie maakte juryvoorzitter Frans Nauta van Climate-KIC de winnaars bekend: AQGRI+ van Priska Prasetya en Jelmer van Veen. Zij wonnen € 25.000 om hun business idee verder uit te werken. Ze willen in Vietnam van afvalwater grondstoffen maken door het op natuurlijke manier te filteren en niet alleen schoon water als eindproduct te krijgen, maar ook compost en vissen. Met het geld gaan ze op zoek naar geschikte locaties voor het waterstation in Vietnam. Lees meer over ‘afvalwater = grondstof’ »

Veerkracht en kwaliteit verbeteren

Henk Ovink, senior adviseur van de Hurricane Sandy Rebuilding Taskforce benadrukte op de derde en laatste dag dat adaptatie een spectrum van nieuwe mogelijkheden opent, om de kwaliteit van onze leefomgeving te verbeteren, maar ook om de kwetsbaarheid van deze omgeving te verminderen. Hij gaf daarbij het Ruimte voor de Rivier programma en het Deltaprogramma als voorbeelden. Ruimte voor de Rivier zorgt ervoor dat zowel de afvoercapaciteit van de Rijn als de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren. Het Deltaprogramma zorgt ervoor dat Nederland veilig en aantrekkelijk blijft en dat er een goede zoetwatervoorziening is.

De bottleneck van adaptatie

Pier Vellinga, directeur van het Kennis voor Klimaat programma en voorzitter van de conferentie gaf de deelnemers van de conferentie een paar laatste woorden mee: “Technologie is niet de bottleneck van adaptatie; het is de moed om samen te werken om nieuwe oplossingen te testen en nieuwe richtingen in te slaan.”

De ‘oogst’ van Kennis voor Klimaat in 9 boeken

De conferentie was ook de laatste van het programma Kennis voor Klimaat, dat eind 2014 haar deuren sluit. In zes jaar hebben tal van wetenschappers, promovendi en postdocs kennis, instrumenten en diensten ontwikkeld om Nederland klimaatbestendig te maken. De ‘oogst’ van het programma is in een serie van negen boeken beschreven; acht boeken voor de verschillende thema’s en één overkoepelend boek. In het onderzoek is veel met de praktijk samengewerkt. Co-creatie van kennis is het hart van het onderzoeksprogramma geweest. Provincies, waterschappen, gemeenten en bedrijven hebben vragen gesteld die aan de basis van al het onderzoek hebben gestaan.

De eerste exemplaren van de boeken zijn op de eerste dag van de conferentie aan minister Schultz van Haegen overhandigd. De boeken zijn te lezen en downloaden op de website van Kennis voor Klimaat. Gedrukte exemplaren zijn daar ook te bestellen.

29 september 2014

Foto overhandiging: Maartje Strijbis