Tineke Huizinga nieuwe voorzitter Delta Alliance

Tineke Huizinga-Heringa, voormalig minister van VROM en voormalig staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat is met ingang van vandaag, 1 maart, benoemd tot voorzitter van de International Governing Board van Delta Alliance.

Persbericht Alterra Wageningen UR

Delta Alliance is een wereldwijd platform van deltagebieden met als doel om de kwetsbaarheid van delta's te verlagen en de veerkracht te verbeteren door het uitwisselen van bestaande kennis, het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe kennis en deze kennis toegankelijk te maken voor beleidsmakers en bedrijfsleven. Delta Alliance brengt partijen als kennisinstellingen, overheden, NGO's, adviesbureaus en het bedrijfsleven bij elkaar om op een geïntegreerde wijze de problemen het hoofd te bieden en aan een duurzame ontwikkeling te werken.

Delta's zijn door de eeuwen heen hotspots van sociaal-economische ontwikkeling geweest, met vaak intensieve landbouwkundige productie, belangrijke infrastructuur, industriële activiteiten en grote urbane centra. Tegelijkertijd kennen veel delta's door hun ligging op de grens van land en water rijke ecosystemen en een hoge biodiversiteit. Diezelfde delta's staan thans voor gigantische uitdagingen als gevolg van bevolkingsgroei, verstedelijking, klimaatverandering, zeespiegelstijging, een toename van meteorologische en hydrologische extremen, verzilting, bodemdaling en dergelijke.

Er zijn momenteel tien delta's aangesloten bij Delta Alliance: Nederland (Rijn-Maas delta), Vietnam (Mekong delta), Indonesië (Ciliwung en Mahakam delta's), Californië (California Bay and Sacramento-San Joaquin delta), Louisiana (Mississippi delta), Egypte (Nijl delta), Bangladesh (Ganges-Brahmaputra-Meghna delta), China (Yangtze delta), Brazilië (Pantanal binnen-delta) en Argentinië (Parana delta). In elk van de delta's wordt een lokaal netwerk opgebouwd.

Delta Alliance is een initiatief van het wetenschappelijke onderzoekprogramma Kennis voor Klimaat. Delta Alliance heeft een internationaal bestuur en een in Nederland gevestigd internationaal secretariaat. Tineke Huizinga wordt in haar functie de opvolger van Kees Slingerland, algemeen directeur van de Environmental Sciences Group van Wageningen UR, onder wiens leiding Delta Alliance de afgelopen jaren is opgezet.

Meer over Delta Alliance:
www.delta-alliance.org

Lees ook ons artikel Delta Alliance vergelijkt 10 delta's voor meer duurzame ontwikkeling

01 maart 2011