Floriade Dialogue

De zelfvoorzienende stad

Deze speciale, Engelstalige editie van Change Magazine staat geheel in het teken van de Floriade Dialogue en voedselproductie wereldwijd. Tijdens de Floriade Dialogue 2009 - 2012, het dialoogprogramma van de Floriade 2012, komen diverse vragen rondom voedselproductie aan bod, onder meer over groenstructuren in de stad, waterefficiëntie in de landbouw, stadslandbouw en kwaliteit van het voedsel. Ook verandering komt aan bod: van institutionele verandering tot gedragsverandering van consumenten.

Het magazine neemt het onderwerp van voedsel in alle aspecten onder de loep. Zo bekijkt het de High Tec Greenhouse, de kas van de toekomst. Voedselproductie komt verder aan bod in bij agroparken en het vraagstuk "Hoe kan Shanghai alle monden voeden?". Berry Marttin, Rabo-topman en boerenzoen, breekt een lans om de rol van de boer te herwaarderen. "De voedselketen begint bij de boer." In Mali zorgen jatrophabomen op het land tussen de andere gewassen voor banen, voeding en energie. Maar ook verandering van gedrag komt aan bod, met het fascinerende verhaal van Frances Moore Lappé, die een verandering van een "scarcity mind" naar een "ecomind" voorstelt. Tot slot geeft de CO2-footprint van Productschap Tuinbouw een inkijkje in de duurzaamheidsprestaties van tuinbouwproducten.

Floriade Dialogue

"Een discussie over duurzaam voedsel en agricultuur" In 2009 richtte de Floriade een wetenschappelijk en praktijkgericht programma op, genaamd Floriade Dialogue 2009-2012. (Engelstalig artikel)

De High Tech kas "denkt" als een plant

Het High Tech Greenhouse 2020 geeft een blik op de toekomst van de kas. 18 bedrijven combineren hun specialisaties om de productie te vermeerden, terwijl het verbruik van energie en water omlaag gaat. (pdf)

Agroparken pakken schaarste aan

Agroparken kunnen bijdragen aan een betrouwbare productie van verse voeding. Peter Smeets, onderzoeker bij Alterra WUR, is betrokken bij het opzetten van diverse agroparken wereldwijd. (pdf)

De keten begint bij de boer

De belangrijkste factor bij voedsel-productie blijft vaak ongenoemd: de boer. Hoog tijd voor herwaardering van zijn rol in de productie van voldoende voedsel. Rabo-topman en boerenzoon Berry Marttin over deze sleutelrol. (pdf)

Geld verdienen op een groene manier

Het project Mali Biocarburant is een voorbeeld van een nieuwe manier van energieproductie, een manier die kansen voor economieën en bedrijven creëert. Banen, voedsel en energie zijn te danken aan jatrophanoten.

CO2-voetafdruk van een kilo tomaten

Retailers willen steeds vaker inzicht in de duurzaamheidsprestaties van producten. Productschap Tuinbouw ontwikkelde met de sector een instrument om de CO2-footprint van tuinbouwproducten te bepalen. (pdf)

Floriade Dialogue quotes

Tijdens de gehouden Floriade Dialogues zijn tal van sprekers aan het woord gekomen, onder meer over gedrags- verandering en gezond voedsel. Change Magazine selecteerde opvallende (Engelstalige) quotes.

EcoMind

In haar vele boeken en publicaties breekt Frances Moore Lappé een lans voor de kracht van mensen om vanuit het eigen gedrag en handelen het evenwicht in de voedselketen te herstellen. (pdf)

Herman Wijffels Innovatie Award

Het Floriade Dialogue Center op de Floriade is thuis van de dialoogsessies, maar ook van een tentoonstelling van de Herman Wijffels Innovatie Award. De award wil duurzame innovatie en CSR promoten. (pdf)

Hoe Shanghai te voeden?

In Shanghai vindt een groot deel van de voedselproductie in en om de stad plaats. De stad zet in op hervorming van voedselproductie van kleinschalige landbouw naar moderne agroparken. (pdf)

Opinie Jan Willem Erisman

Hoogleraar Jan Willem Erisman over stikstof: "Het stikstof-overschot is een van de belangrijke milieuproblemen geworden."

De balans tussen stad en platteland

De Floriade als showcase van een herstelde relatie tussen stad en land: het is het plan om de Floriade 2022 naar stadsdeel Amsterdam Zuidoost te halen. Zef Hemel is een van de geestelijk vaders van het plan. (pdf)