Slib is het nieuwe zwarte goud

Energie | Cradle to cradle en afval

Ooit gedacht dat rioolwater nog eens een interessante bron van inkomsten zou worden? In de Tilburgse Energiefabriek van Waterschap De Dommel, die op 6 oktober officieel werd geopend, zien ze het afvalwater als een bron van waardevolle grondstoffen. Door biogas, fosfaat en stikstof terug te winnen uit het slib, is de miljoeneninvestering binnen tien jaar terugverdiend. En het is nog duurzaam ook.

Klimaatverandering leidt tot vochtproblemen in woningen

Algemeen | Mens en klimaat

Klimaatverandering leidt onder andere tot stijging van de zeespiegel, extreme neerslag, lange periodes van droogte en een afname van de biodiversiteit. Het veranderende klimaat heeft ook effect op onze woonomgeving en gezondheid. Hogere luchtvochtigheid en intensere neerslag veroorzaken meer vocht in woningen. Dit heeft een verhoogde kans op schade, schimmelvorming en de ontwikkeling van huismijt tot gevolg.

World Efficiency Solutions ondersteunt de markt voor duurzaamheid en C02-reductie

Algemeen | Energie en klimaat

Ter gelegenheid van de COP21 klimaatconferentie in Parijs in 2015, is Reed Expositions France gestart met de organisatie van World Efficiency Solutions, het grootste internationale platform voor duurzaamheid en low-carbon oplossingen.

Onderzoek naar onbekende ondergrondse permafrostdooi

Algemeen | Wetenschappelijk onderzoek

De opwarming van het klimaat heeft vele gevolgen. Een daarvan is de ontdooiing van permafrost. De kans is groot dat met het ontdooien van permafrost in gebieden als Canada, Alaska en Siberië broeikasgassen vrijkomen zoals CO2 en methaan. Aardwetenschapper Jorien Vonk aan de VU in Amsterdam onderzoekt een van de varianten van permafrost-ontdooiing: abrupte, ondergrondse dooi.

Inspirerende innovaties over water en energie

Energie | Zonne-, wind-, water- en getijstroomenergie

Kom op 20 juni naar het Seinwezen in Haarlem en laat u inspireren door innovaties op het gebied van water en energie. Deelnemende innovaties strijden om hun idee te mogen pitchen op Making Waves op 7 september. Een vakkundige jury kiest twee winnaars. Het publiek kiest de derde winnende pitch!

Nederlandse studenten verduurzamen huis in Detroit

Bouwen | Duurzaam ontwerp

Duurzaam wonen voor alle lagen van de bevolking. Met deze ambitie kochten drie Delftse studenten voor 1000 Amerikaanse dollar een huis in Detroit en startten een non-profit organisatie: The Motown Movement. Samen verduurzamen ze het vervallen huis en laten ze zien wat er mogelijk is.

The African Landscapes Dialogue

Dossiers | Landscape Approach and how to finance it

Video CBD Addis Abeba, March 2017

Agribusiness takes the lead at African Landscapes Dialogue

Dossiers | Landscape Approach and how to finance it

Blog post 5: African Landscapes Dialogue

The finance matter - a question of mapping, coordination and infiltration

Dossiers | Landscape Approach and how to finance it

Blog post 4: African Landscapes Dialogue

Policy as a magical black box

Dossiers | Landscape Approach and how to finance it

Blog post 3: African Landscapes Dialogue

A place for collaboration, candid conversations, and a passion for finding solutions

Dossiers | Landscape Approach and how to finance it

Blog post 2: African Landscapes Dialogue

How do we make landscape approaches sustainable in the long term?

Dossiers | Landscape Approach and how to finance it

Blog post 1: African Landscapes Dialogue

Alle 70.000 taxi's in Beijing elektrisch

kort

Het stadbestuur van de Chinese stad Beijing neemt grote maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. De komende jaren zullen alle 70.000 taxi's van de stad elektrisch worden. Elk nieuw geregistreerde taxi dit jaar moet al elektrisch zijn. Om de transitie naar duurzamer vervoer te verwezenlijken, investeert de stad 1,3 miljard dollar. Dit is een mooi voorbeeld van de grote stappen die China maakt op het gebied van duurzaamheid. In 2016 verdubbelde het vermogen van zonne-energie en de verkoop van elektrische auto's steeg met 50% procent.

Kick-off projects to restore nature on St Eustatius

Biodiversiteit | Caribisch Nederland

The ministry of Economic Affairs finances five nature projects on St. Eustatius. These projects aim to restore nature by raising more nature awareness, control the number of invasive rats, restore coral reefs, control erosion and control roaming animals.

Van Gas Los

Energie | Energie van olie, gas en kool

In bijna alle Nederlandse woningen zit een aansluiting op aardgas voor verwarming, koken en warm water. Aardgas is een fossiele brandstof en draagt daarmee bij aan klimaatverandering. We moeten af van het aardgas en overstappen naar duurzame alternatieven.

Bijzondere Nederlandse natuur in nationaal park Sababank

kort

De Sababank ten zuidwesten van Saba is een onderzeese berg met een grote diversiteit aan flora en fauna, zoals sponzen, haaien en koraalriffen. Het gebied is het grootste nationaal park van het Nederlands Koninkrijk. Een bijzonder stukje Nederlandse natuur dat vraagt om goede bescherming. Maar vergeleken met Natura2000-gebieden in Nederland wordt er weinig uitgegeven aan de bescherming van de Sababank. De Wageningen Universiteit en Research doet onderzoek naar de ecologie in dit gebied, want er is nog maar weinig bekend. Klimaatverandering en oceaanverzuring vormen de grootste bedreigingen voor de Sababank. Klimaatverandering op de korte termijn is merkbaar door warm zeewater als gevolg van El Nino. Dit veroorzaakt koraalverbleking en sterfte.

Greening finance & Financing Green

Dossiers | Landscape Approach and how to finance it

Recent innovations are closing the gap between conservation and finance sectors, potentially unlocking billions for nature.

Waterinnovaties in Nederland

kort

Klimaatverandering en technologische en maatschappelijk ontwikkeling stellen hoge eisen aan het waterbeheer. Nederland is wereldwijd bekend als waterland, maar voor de uitdagingen zijn innovaties noodzakelijk. De Unie van Waterschappen, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat hebben gezamenlijk een boekje uitgebracht: Waterinnovaties in Nederland. Het boekje vormt een selectie van innovatieve projecten die er in Nederland zijn bedacht, getest of uitgevoerd. Deze innovaties zijn essentieel voor uitdagingen waarvoor we staan en om een koploperspositie als waterland te behouden. Bekijk Waterinnovaties in Nederland digitaal en bezoek de website WaterWindow.nl voor meer innovatieve oplossingen.

Plastic soep in Museum Het Valkhof

Tot en met 19 februari 2017 presenteert Museum Het Valkhof de actuele tentoonstelling ‘Dossier plastic’, waarin de plastic soep centraal staat en er gereflecteerd wordt op onze omgang met de natuur. Voor het plastic probleem is bewustwording en gedragsverandering van groot belang.

Nationale klimaatadaptatiestrategie vastgesteld

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu ingestemd met de nationale klimaatadaptatiestrategie ‘Aanpassen met ambitie’. In nauw overleg met andere overheden, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, natuurorganisaties en bedrijven is in kaart gebracht hoe Nederland zich kan aanpassen aan klimaatverandering.

Van klimaatscepsis naar klimaatidealisme

De discussie over klimaatverandering lijkt in Nederland verschoven te zijn: het is vaak niet meer de vraag of het klimaat verandert maar hoe we daarop moeten reageren. Christel van Eck en Leo Meyer van ClimateContact-Consultancy spreken met tien Nederlanders over klimaatverandering, van sceptici tot realisten en idealisten.

Oproep: help de Antiliaanse groene leguaan te beschermen

De Antiliaanse groene leguaan neemt in aantallen af, onder meer op het Caribisch Nederlands eiland Sint Eustatius (Statia). Landecoloog Hannah Madden heeft een crowdfundingsactie opgezet voor meer hulp bij het beschermen van deze diersoort. "Bescherming van deze soort zal een groot succes voor het eiland zijn."

Help protect Iguana delicatissima

The numbers of the Iguana delicatissima are declining, as is the case on the Dutch Caribbean island of Sint Eustatius (Statia). Terrestrial ecologist Hannah Madden started a crowdfunding to try to help protect this animal. "Conservation of the species will be a huge success story for the island."

2 jaar voor uitwerking klimaatakkoord Parijs

Tijdens de klimaattop in Marrakech hebben de bijna 200 aanwezige landen besloten om het klimaatakkoord van Parijs binnen 2 jaar uit te werken. Beloftes worden hierbij omgezet in daden, is het plan, bijvoorbeeld verslaglegging van CO2-reductiemaatregelen en controle hierop. De uitwerking van het Kyoto-protocol (1997) duurde 4 jaar.

Mondiale CO2-uitstoot stabiel voor 3e jaar op rij

kort

De mondiale uitstoot van CO2 door verbranding van fossiele brandstoffen zal in 2016 niet veel meer zijn dan in 2015, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van East Anglia en het Global Carbon Project. Daarmee is het het 3e jaar op rij dat de uitstoot amper groeit. In het decennium tot aan 2013 was de groei ongeveer 2,3% per jaar; de afgelopen 3 jaar ligt dat onder de 0,7%. Vooral de afname in gebruik van kolen in China is de grootste reden achter de vertraging van de groei. China is wereldwijd de grootste uitstoter van CO2, met 29% van het totaal. Ook in de VS daalde de CO2-uitstoot; in de Europese Unie steeg deze juist. University of East Anglia

Memorandum of Understanding signed between DMEC, EWA and Ocean Energy Association Japan

Energie | Zonne-, wind-, water- en getijstroomenergie

On October 26 a Memorandum of Understanding (MoU) was signed between the Dutch Marine Energy Centre (DMEC), the Dutch Energy from Water Association (EWA) and the Ocean Energy Association Japan. Main objective of DMEC is to bring Dutch marine energy innovations closer to the international market and to contribute to the growth of sustainable marine energy.

Europese Unie steekt in op snelle ratificatie klimaatakkoord Parijs

kort

De 28 milieuministers van de Europese Unie willen het klimaatakkoord van Parijs snel ratificeren. Daarmee zal de Europese ondertekening er eerder zijn dan dat van de afzonderlijke lidstaten. In Nederland zal het verdrag binnen een paar weken ter goedkeuring bij de Tweede Kamer liggen. China, India en de Verenigde Staten hebben het akkoord al geratificeerd.

Zodra meer dan 55 landen met meer dan 55% van de mondiale CO2-uitstoot het akkoord hebben geratificeerd, treedt het in werking. Het verdrag is dertig dagen na het behalen van dat doel bindend. Het klimaatakkoord van Parijs kan binnen een jaar, 12 december, van kracht zijn.

Climate Analytics houdt de stand van de ratificatie van het akkoord bij. Op 26 september hebben 61 landen het akkoord geratificeerd, goed voor 47,81% van de modiale uitstoot. De Europese Unie zorgt voor 12,1% van de mondiale uitstoot; ratificatie vanuit de EU zal het akkoord bindend maken.

Bron: Trouw en Volkskrant

Betalen voor schade Great Barrier Reef

kort

De Chinese eigenaar van een kolenschip, dat zes jaar geleden op het koraal van het Great Barrier Reef in Australië de grond raakte en olie lekte, moet voor de schade betalen. De Australische overheid schikte met het bedrijf. Betaling: 39 miljoen Australische dollars (zo’n 26 miljoen euro). Met dat bedrag kan de beheerder van het rif de vrijgekomen giftige olie en verf verwijderen en het natuurlijke ecologische proces van het rif herstellen. Het Great Barrier Reef staat op UNESCO’s Werelderfgoedlijst. The Guardian

Inschrijving geopend voor tweede editie Green Finance Academy

kort

Hoe richt je je groene project zo in dat het aantrekkelijk is voor private investeerders? Voor het tweede jaar op rij kunnen projectleiders deelnemen aan de vijfdaagse masterclass van de Green Finance Academy. Daarin leren zij hun projecten te transformeren tot rendabele investeringskansen voor financiers.

De Green Finance Academy is een initiatief van IUCN NL, Alterra Wageningen UR en Nyenrode Business Universiteit. De vijfdaagse masterclass bestaat uit interactieve sessies met experts uit wetenschap en praktijk. In deze sessies gaan de deelnemers aan de slag met onderwerpen als businessontwikkeling, marketing, private investeringen en het economisch waarderen van ecosystemen.

Kijk voor meer informatie en inschrijven op nyenrode.nl/gfa

Operatie Steenbreek trofee naar Den Haag

kort

Geert van Poelgeest heeft afgelopen week namens Duurzaam Den Haag de trofee voor Operatie Steenbreek in ontvangst genomen. Operatie Steenbreek is een landelijke campagne om tuinen groener te maken en tegels weg te halen. In betegelde tuinen komen minder vogels, insecten en andere dieren voor. Daarnaast heeft het een negatieve invloed op de afwatering bij steeds vaker voorkomende extreme buien. In Den Haag konden mensen de afgelopen weken hun tegels inleveren in ruil voor een vlinder- en bijvriendelijke plant. Een voorbeeld van een van de vele acties die plaatsvonden in Den Haag. In totaal heeft de gemeente in twee jaar 49.529 stenen uit tuinen gebroken, gelijk aan 137 olifanten. Doel van de trofee is om aandacht te vragen voor de acties en de campagne en gemeenten oproepen zich aan te sluiten bij Operatie steenbreek.

Nature Fund projects in Statia

Biodiversiteit | Caribisch Nederland

The overall aim of the Nature Fund is to ‘maintain and sustain nature’ in the Caribbean Netherlands. It is considered urgent given the various problems, such as overgrazing, invasive species and fisheries. Proposals on the three islands intend to address some of these issues.

Deze hoeveelheid plastic zwerft er in de oceanen

kort

Het is bijna niet voor te stellen: er zwerven 5 biljoen losse stukjes plastic in de oceanen, met een totaal gewicht van 268.000 ton. De Nieuw-Zeelandse organisatie Dumpark, gespecialiseerd in data-visualisatie en infographics, maakte een interactieve wereldkaart met daarop alle stukjes plastic in de oceanen. Elke stip geeft 20 kg plastic aan; zoom je in, dan is de omvang van het probleem ineens heel helder. Via World Economic Forum

Luchtkwaliteit gelijk aan meeroken 5 sigaretten

kort

Het is slecht gesteld met de Nederlandse luchtkwaliteit. De vervuilde lucht staat gemiddeld gelijk aan het meeroken van meer dan 5 sigaretten per dag. Milieudefensie rekende dit uit op basis van wetenschappelijke modellen. De kwaliteit is het slechts in Rotterdam, gelijk aan 7 sigaretten per dag. Vlieland komt het beste uit de vergelijking met 2,8 sigaretten. Milieudefensie klaagt de staat aan om het recht op gezonde lucht af te dwingen. “Terwijl er relatief eenvoudige maatregelen mogelijk zijn om de luchtkwaliteit te verbeteren, zijn er de afgelopen jaren juist maatregelen genomen die de boel alleen verslechteren”, zegt Bram van Liere, doelend op bijvoorbeeld het verhogen van de maximumsnelheid op snelwegen naar 130 kilometer per uur.

Smeltende gletsjer legt schadelijk afval bloot

Algemeen | Afval & recycling

Camp Century was een militaire basis op Groenland tijdens de Koude Oorlog. Na een aantal jaar werd de basis verlaten, maar het afval bleef achter. Dikke lagen sneeuw en ijs zouden het radioactieve, chemische en biologische afval veilig begraven. Niet dus, want klimaatverandering laat de gletsjer smelten.

Simpele animatie maakt opwarming begrijpelijk

Algemeen | Klimaatcommunicatie

Om klimaatverandering uit te beelden, bedacht klimaatwetenschapper Ed Hawkins van Reading University, Groot-Brittannië een bijzondere infographic. In een geanimeerde spiraal, gebaseerd op internationaal erkende data, laat hij de overduidelijke opwarming van de aarde zien.

Juli warmste maand ooit gemeten

kort

Wetenschappers van het onderzoeksinstituut van NASA GISS concluderen dat juli de warmte maand ooit gemeten is, dat is de warmte maand sinds 1880. Afgelopen julimaand was 0,84 graden Celsius warmer dan de gemiddeld tussen 1950 en 1980. Ook was het ongeveer 0,1 graden Celsius warmer dan vorige record brekende julimaanden van 2009, 2011 en 2015. De opwarming is het sterkst in het noordelijk halfrond en vooral in het Arctische gebied. Het is niet alleen een warme julimaand, afgelopen tien maanden braken allemaal de warmterecords. GISS directeur Gavin Schmidt zegt, ''Het lijkt vrijwel zeker dat 2016 het warmste jaar ooit gemeten zal worden’’.

We consumeren alsof we 1,6 Aarde hebben

Biodiversiteit | Ecosystemen

Dit jaar hebben we al meer natuurlijke hulpbronnen gebruikt dan wat ecosystemen in een jaar kunnen vernieuwen. Earth Overshoot Day, de dag waarop het gebruik voorbij schiet aan wat de Aarde ons kan bieden, viel dit jaar op 8 augustus.

Raceauto op waterstof

kort

Het studententeam Forze van de TU Delft presenteert een nieuwe raceauto op waterstof. Het team bestaande uit 65 studenten van verschillende faculteiten, zette zich samen in om waterstoftechnologie te promoten. Dit door het zelf ontwerpen, bouwen en besturen van een innovatieve raceauto. Samen met zuurstof uit de lucht, wordt waterstof omgezet in water en elektriciteit. Het stoot dus geen schadelijke stoffen uit. Een ander voordeel is dat het net zo snel getankt kan worden als benzine. Op het moment vinden er nog tests plaats, maar naar verwachting zal het niet lang meer duur voordat hij het asfalt op kan.

Klimaatdocumentaire: Samuel in the clouds

kort

Een documentaire van regisseur Pieter van Eecke die de gevolgen van klimaatverandering in beeld brengt. Het vertelt het verhaal van smeltende gletsjers en verdwijnende sneeuw in Bolivia -van twee kanten. Enerzijds via het persoonlijke verhaal van skilift bediener Samuel, en anderzijds via wetenschappers. De spirituele kijk van Samuel contrasteert met de rationele kijk van de wetenschappers. Volgens de regisseur schetst deze situatie de gelijkenis met de mensheid: ondanks alle duidelijke veranderingen, zien we niet de realiteit onder ogen. Bekijk de trailer en achtergronden op de website.

Met zonne-energie de wereld rond

Duurzame mobiliteit | Innovaties

Het zonnevliegtuig Solar Impulse 2 heeft zijn ambitieuze reis rond de wereld voltooid. Ruim 43.000 kilometer legde het vliegtuig af zonder een druppel brandstof te gebruiken. Geheel op zonne-energie. Doel is te laten zien dat groene energie het onmogelijke kan bereiken.

Innovatie voor zoetwater op kleine eilanden

Algemeen | Klimaatadaptatie

Veel kleine eilandjes middenin de oceaan lopen het gevaar de komende jaren onbewoonbaar te worden. Klimaatverandering laat de zeespiegel stijgen en zoetwatervoorzieningen komen in gevaar. Een nieuwe innovatie van Deltares biedt een oplossing tegen binnendringend zoutwater.

Basalt verandert CO2 in steen

Algemeen | Wetenschappelijk onderzoek

CO2 kan snel verstenen wanneer het in aanraking komt met water en basalt. Als dit in de toekomst op grote schaal kan worden toegepast, zou deze ontdekking een oplossing kunnen bieden om het opwarmende klimaat tegen te gaan.

Gezamenlijk het strand opruimen: doe jij mee?

kort

Van 1 tot en met 14 augustus maakt Stichting De Noordzee samen met zoveel mogelijk vrijwilligers de hele Noordzeekust afvalvrij tijdens de Boskalis Beach Cleanup Tour. En dat is hard nodig. Uit onderzoek van Stichting de Noordzee blijkt dat er per 100 meter strand gemiddeld 375 stuks afval liggen. 92% van dit afval is plastic afval, ruim 1,2 miljoen stuks. Als dit plastic in zee belandt, raken zeedieren erin verstrikt of zien zij het aan voor voedsel waardoor het in onze voedselketen terechtkomt. De Boskalis Beach Cleanup Tour van Stichting De Noordzee voorkomt dat plastic op het strand in zee terechtkomt. Vorig jaar haalde Stichting De Noordzee samen met 2015 vrijwilligers 11.555 kilo afval van het strand. Meld je aan om mee te helpen!

Vroegere druivenoogst ook in jaar zonder droogte

Voedsel | Voedselproductie

Niet alleen in een jaar met een droge lente is de druivenoogst vroeger, ook in een jaar zonder droogte. Dat laat recent onderzoek van NASA en de Harvard University zien, gepubliceerd in Nature Climate Change. Klimaatverandering is een duidelijke factor tussen droogte en het tijdstip van de druivenoogst in Frankrijk en Zwitserland.

Klimaatverandering oorzaak overstromingen Parijs

Algemeen | Weer

Zware onweersbuien, valwinden, extreme regen en hagelstenen zo groot als tennisballen. Is het recente extreme weer het gevolg van klimaatverandering? Een internationaal team van wetenschappers onderzocht twee recente gebeurtenissen, een primeur voor de wetenschap. Conclusie: in Frankrijk nam de kans op extreme regenval toe tot 90 procent!

Een halve graad extra opwarming, hoe erg is dat?

kort

In het klimaatakkoord van Parijs vorig jaar beloofden landen om de opwarming onder de 2 graden Celcius te houden, en te streven naar 1,5 graden. Die halve graad, hoe erg is dat? De European Geosciences Union deed daar onderzoek naar. De halve graad, één derde meer opwarming, zorgt in de meeste gevallen ook voor één derde heftigere gevolgen. Hittegolven gaan langer duren, en hevige neerslag zal erger worden.

Maar in sommige gevallen zorgt de halve graad voor meer dan één derde extra gevolgen. Bij 1,5 graden hebben koraalriffen bijvoorbeeld een goede kans om zich aan te passen en te herstellen van verbleking en afsterving van de afgelopen 50 jaar. Maar met 2 graden opwarming hebben de riffen die mogelijkheid niet meer, en zal vrijwel alle koraal in 2100 verdwenen zijn. Ook voor de zoetwatervoorziening en voor de opbrengst van gewassen als tarwe en maïs in tropische gebieden zorgt de extra halve graad voor grotere gevolgen. NASA

IKEA start verkoop zonnepanelen

kort

Goed nieuws: zonnepanelen worden steeds toegankelijker! Zo is het Zweedse meubelconcern IKEA deze week begonnen met de verkoop van zonnepanelen. De zonnepanelen zijn online te koop, maar alle winkels krijgen ook een zogenaamde ‘zonnepanelen shop’ waar klanten het aanbod kunnen bekijken. Voor dit concept werkt IKEA samen met zonne-energiebedrijf Solarcentury.

Wat kost het opladen van een elektrische auto?

Mobiliteit | Blog

De wereld van mobiliteit verandert en biedt nieuwe voordelen voor werkgevers en leaserijders. Als Smart Mobility Consultant adviseer ik dagelijks over innovatieve trends en vernieuwende mobiliteitsoplossingen. Regelmatig krijg ik de vraag: Wat kost het om een elektrische auto op te laden? Vooral nu de brandstofprijzen aan de pomp relatief laag zijn, is het interessant om eens te berekenen wat voordeliger is; laden of tanken?

Publiek private samenwerking geeft boost aan energie uit water sector

Energie | Zonne-, wind-, water- en getijstroomenergie

Binnen het op eind juni opgerichte Dutch Marine Energy Centre (DMEC) werken kennisinstellingen en bedrijven samen om energie uit de kracht van water groot te maken. Met DMEC plaatst Nederland zich vooraan in de wereld van duurzaam geproduceerde mariene energie. Het geeft een impuls aan het bedrijfsleven en is essentieel voor de energietransitie. DMEC biedt de kansen!

2016 op koers voor warmste jaar

Algemeen | Het weer

Het jaar 2016 is flink op koers om het warmste jaar ooit gemeten te worden. Sinds oktober 2015 heeft elke maand het maandrecord gebroken. Ook voor mei was dat het geval. Een deel van de warmte komt door El Niño; het grootste deel echter door opwarming door menselijk handelen.

Preventiescan klimaatverandering voor bedrijven

kort

Preventief handelen naar klimaatverandering is essentieel om mogelijke schade te voorkomen. Klimaatverandering maakt weersomstandigheden extremer en kan veel schade veroorzaken. Dit hebben we de afgelopen weken kunnen merken. De preventiescan klimaatverandering van Delta Lloyd en Klimaatplein.com bereid ondernemers voor op mogelijke gevolgen.

Het laat mogelijke schadegevolgen van klimaatverandering zien, zoals brand ten gevolge van overbelasting van elektrische installaties bij hitte en droogte, waterschade en stormschade. Daarnaast geeft het praktische preventietips. Zoals het regelmatig laten keuren van elektrische installaties door een deskundig bedrijf en het meteen herstellen van mogelijke verbeterpunten. Het opslaan van goederen in stellingen of pallets, in plaats van op de vloer, of het controleren van het dak op loszittende luiken, dakpannen, golfplaten en daklagen. Met de scan willen Delta Lloyd en Klimaatplein.com bewustwording creëren en aanzetten tot het nemen van preventieve maatregelen.

Je eigen windmolen voor groene stroom

kort

Met crowdfunding verkoopt het initiatief De Windcentrale windmolens aan particulieren. Met je eigen stukje windmolen, een Winddeel, kan je je eigen huishouden van groene stroom voorzien. De stroom die een winddeel opwekt, wordt verrekend met de energierekening van de eigenaren. Sinds de start in 2010 heeft het initiatief al 16,5 miljoen euro opgehaald en ruim 15.000 huishoudens voorzien nu in hun eigen groene stroom. Binnen een week werd 1 miljoen euro bij elkaar gebracht voor de tiende windmolen van De Windcentrale. Per 1 augustus zijn 830 huishoudens gezamenlijk eigenaar van de windmolen De Boerenzwaluw in Friesland. Ruim 10.000 mensen staan al ingeschreven voor een deel van een volgende windmolen.

Prototype Ocean Cleanup in de Noordzee

kort

Deze zomer zal de Ocean Cleanup een prototype in de Noordzee plaatsen. Het prototype om plastic afval in oceanen te verzamelen is 100 meter groot en vormt een test voor verschillende weersomstandigheden en golven. Deze test wordt medegefinancierd door Boskalis en de Nederlandse overheid. In 2020 wil de Ocean Cleanup een 100 kilometers lange barrière plaatsen tussen Hawaï en Californië om met de oceaanstroming plastic afval te verzamelen. Volgens analyse zal dit de helft van al het afval in de Grote Oceaan binnen 10 jaar opruimen.

Plasticsoep lekkernij voor vissen

Biodiversiteit | Dieren

Vissenlarven die tijdens de ontwikkeling in aanraking komen met microdeeltjes plastic vertonen veranderd gedrag en achtergebleven groei. Dit leidt tot een verhoogd sterftecijfer. Ze verkiezen plastic boven plankton, hun natuurlijke voedsel. Plasticvervuiling bedreigt zo vissenpopulaties en hele ecosystemen.

Met een business case een ontwikkelingsland helpen

algemeen | Maatschappelijk verantwoord ondernemen

In de Partnership Verkiezing werken jonge mensen vanuit bedrijven aan het opzetten van een business case in ontwikkelingslanden. Doel is om oplossingen te creëren voor de grootste internationale uitdagingen.

Maleisië realiseert beschermd zeegebied van miljoen hectare

kort

Maleisië heeft een miljoen hectare ten noorden van Borneo uitgeroepen tot beschermd zeegebied, het Tun Mustapha Park. Verschillende partijen, waaronder het Wereld Natuur Fonds, zetten zich jarenlang in voor de bescherming van deze natuur. Dit gebied is een van de rijkste natuurgebieden in de regio met koraalriffen, mangroves, honderden tropische vissoorten, zeeschildpadden en de Indische zeekoe. Het Tun Mustapha Park is een van de rijkste visgronden in de regio en voor de lokale bevolking van levensbelang. Door vervuiling, overbevissing en verwoestende vismethodes, zoals dynamietvisserij staat deze kwetsbare natuur echter steeds meer onder druk.

NKWK in 2016: het jaar van het vinden

algemeen | Wetenschappelijk onderzoek

Op 17 mei vond het tweede congres plaats van het Nationaal Kennisprogramma Water en Klimaat. Overheden, kennisinstellingen en bedrijven werken daarin samen aan (nieuwe) kennis en innovaties voor een waterrobuuste en klimaatbestendige delta. In het NKWK geldt: meedoen = meebetalen = mee profiteren. Werkt dat?

Meer dan 50.000 collectieve zonnepanelen

kort

Volgens onderzoek van ZonnepanelenDelen zijn in Nederland meer dan 50.000 zonnepanelen collectief aangekocht om publieke zonne-energieprojecten te realiseren. Projecten lopen uiteen van zonnedaken bij boeren, scholen, MKB-bedrijfsdaken, zorghuizen en zonneweides bij lokale energiecoöperaties. Zonne-energie wordt zo voor iedereen beschikbaar, ook voor huishoudens zonder geschikt dak. Nederlandse huishoudens investeerden in totaal 11,7 miljoen euro direct in zonne-energie. Bij grote projecten werden ook bankfinancieringen aangetrokken, zodat investeringen van huishoudens een grote impact hebben en zorgen voor meer duurzame energie. In 2014 werd via crowdfunding 1,3 miljoen euro opgehaald voor collectieve zonne-energie. In 2015 steeg dit bedrag naar maar liefst 6,1 milioen euro over 69 projecten, een stijging van 370%! De groei lijkt in 2016 aan te houden, met vooral projecten die toenemen in omvang.

Eetbare sixpack ringen

kort

De plastic ringen die om sixpack blikken bier zitten, zijn een bedreiging voor marien leven. Wereldwijd raken naar schatting 1 miljoen zeevogels en meer dan 100.000 zeezoogdieren en zeeschildpadden verstrikt. De kleine Amerikaanse brouwerij Saltwater Brewery besloot om iets te doen om marien leven te beschermen. Samen met WeBelievers bedachten, ontworpen en testten zij het idee van een eetbare sixpack ring dat 100% biologisch afbreekbaar is. De ringen worden gemaakt van gerst en tarweafval, bijproducten van het brouwproces. In plaats van dat het zeedieren doodt, voedt het ze!

Klaar voor verandering?

algemeen | Algemeen beleid

Nederland en de EU doen niet voldoende om de duurzame ontwikkelingsdoelen die in september 2015 internationaal zijn ondertekend te halen. Grotere inspanningen op het gebied van klimaat, voedselzekerheid, migratie en belasting zijn nodig. Organisaties roepen op tot actie.

Adaptation Futures

algemeen | Klimaatadaptatie

Last week the Adaptation Futures 2016 conference took place in the World Trade Centre, Rotterdam. A three-day event with about 1700 participants from over 100 different countries! The largest-ever conference on adapting to climate change.

Kabinet wil extra kolencentrales sluiten

Energie | Energie en beleid

Het kabinet had afgesproken voor 2020 vijf kolencentrales te sluiten. Het bekijkt nu de mogelijkheden voor het sluiten van twee extra centrales. Een stap in de goede richting om de CO2-uitstoot terug te dringen, maar milieuorganisaties vinden het niet genoeg. Alle kolencentrales moeten dicht.

El Niño veroorzaakt hongersnood in zuidelijk Afrika

kort

Zuidelijk Afrika heeft te maken met een hongersnood. De sterke El Niño van dit jaar veroorzaakt extreme droogte in het zuiden van Afrika waardoor oogsten mislukken. El Niño is een cyclisch natuurverschijnsel waarbij de oostelijke Grote Oceaan opwarmt, dit veroorzaakt grootschalige veranderingen in weer- en regenpatronen. De wereldvoedselorganisatie van de Verenigde Naties noemt de situatie in zuidelijk Afrika alarmerend. De extreme droogte komt bovenop een mislukte oogst van vorig jaar. De voorraden zijn uitgeput, de prijzen van voedsel zijn erg hoog en steeds minder mensen hebben te eten. NOS

Shell is tegen investeren in duurzame energie

kort

De activistische aandeelhouder Follow This heeft een resolutie ingediend: Shell wordt een duurzaam energiebedrijf. Met deze resolutie vragen ze om de winsten uit fossiele brandstoffen in de komende decennia te investeren in duurzame energie. Op 24 mei vindt een aandeelhoudersvergadering plaats waar over deze resolutie gestemd zal worden. Het bestuur van Shell verwerpt de resolutie en geeft een negatief stemadvies aan zijn aandeelhouders. De argumentatie van Shell is dat het onverstandig is om investeringen simpelweg te verplaatsen van olie en gas naar hernieuwbare energie. Follow This blijft hoopvol en hoopt dat aandeelhouders deze kans aangrijpen om hun portefeuille te vergroenen.

Reisorganisaties berekenen klimaatschade van vakanties

kort

Vanaf dit najaar gaan reisorganisaties berekenen wat de klimaatschade is van een vakantie die klanten boeken. Reisbrancheorganisatie ANVR vertelt dat er in brochures en op websites de totale ‘vakantievoetafdruk’ komt te staan. Ook moet er een app of website komen waarmee reizigers zelf de klimaatschade van een vakantie kunnen berekenen. Niet alleen de reis, maar ook van accommodatie en activiteiten. Milieu Centraal hoopt dat de nieuwe tool aanzet tot meer compensatie. NOS

Het Great Barrier Reef ligt op sterven

biodiversiteit | Oceanen & zeeën

Het gaat slecht met werelds grootste koraalrif systeem, het Great Barrier Reef in Australië. Volgens onderzoek is 95% van het koraal verbleekt en zal een groot deel afsterven. Zullen we een van onze bijzonderste natuurgebieden verliezen?

Roemer: "Kabinet, regel duurzaamheid"

algemeen | Opinie

"Ik pomp alles op wat ik kan oppompen," zei Ben van Beurden, topman van Shell. Zijn droom is een oliezwarte toekomst tot ver in de jaren dertig van deze eeuw. Oppompen, verbranden, geld verdienen. Dat was het business model van Shell in de vorige eeuw, en dat blijft het business model van Shell in de nieuwe eeuw. Als het aan het Ben van Beurden ligt. Wij kunnen die toekomst veranderen.

Mooiste natuurgebied van Nederland in Caraïben?

kort

In april begint de inschrijving voor de verkiezing ‘mooiste natuurgebied van Nederland’, de inschrijving staat ook open voor natuurgebieden op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het gaat om het mooiste, bijzonderste of uniekste natuurgebied dat een groot publiek kan trekken en sterk genoeg is om dat aan te kunnen. Dit om de waardering van natuur in Nederland te vergroten en publiek uit de hele wereld te trekken. De drie natuurgebieden met de meeste stemmen worden de komende jaren in binnen- en buitenland gepromoot als iconen voor de Nederlandse natuur. Een jury stelt uit de inschrijvingen een shortlist samen waarop het Nederlandse publiek na de zomer kan stemmen. Bron: Antilliaans Dagblad

Duurzaam plastic uit CO2 en planten

algemeen | Afval & recycling

Wetenschappers hebben een nieuw soort plastic ontwikkeld dat gemaakt wordt uit koolstofdioxide (CO2) en niet-eetbaar plantmateriaal, zoals landbouwafval en grassen. Een goede mogelijkheid om de zwaar vervuilende plastic industrie drastisch te veranderen.

Praat mee over onze kust

adaptatie & water | kustgebieden

Op 13 april vindt de landelijke kustdag plaats. Hét moment om mee te praten over een blijvend aantrekkelijke, vitale en veilige kust.

Vissers verzamelen data voor onderzoek

adaptatie & water | rivieren

In rivieren komt grondwater omhoog wat zich mengt met het oppervlaktewater. De locaties waar dit gebeurt, zijn belangrijk voor bijvoorbeeld het voorspellen van overstromingen bij hevige regenval. Temperatuursensoren in vissersbroeken kunnen data verzamelen die hierin inzicht geven.

Meer vraag naar oplaadvoorzieningen voor elektrische auto’s

kort

Meer dan de helft van de gemeenten is niet voldoende voorbereid op de vraag naar elektrisch rijden in de nabije toekomst. Dit is een conclusie van onderzoek uitgevoerd door Over Morgen, adviesbureau in gebiedsvernieuwing en energietransitie. Het aantal elektrische auto’s in Nederland neemt gestaag toe en zal kunnen groeien naar 200.000 stuks in 2020. Maar dan moeten gemeenten wel voldoende oplaadfaciliteiten hebben. In een digitale kaart zijn de uitkomsten van het onderzoek beschikbaar gesteld. Hierbij is de toekomstprognose voor elektrische auto’s gecombineerd met het bestaande openbare oplaadnetwerk per gemeente.

Ook meren warmen op, maar hoe snel precies?

algemeen | wetenschappelijk onderzoek

Net als de atmosfeer en de oceaan warmen meren wereldwijd op. Dit heeft grote gevolgen voor mens en natuur. De mate van opwarming hangt af van veel verschillende factoren, wat voorspellen lastig maakt. Nieuw onderzoek combineert grote hoeveelheden data om een beter beeld te geven.

Waterschappen investeren 5 miljard euro

kort

Op basis van begrotingscijfers meldt het Centraal Planbureau voor de Statistiek (CBS) dat waterschappen de komende vier jaar 5 miljard euro investeren. De waterschappen verwachten 2 miljard euro te investeren in waterkeringen om overstromingen vanuit zee, rivieren en meren te voorkomen. Dit verhoogt de Nederlandse waterveiligheid. Daarnaast investeren ze 1,4 miljard euro in gemalen om de hoeveelheid en kwaliteit van oppervlaktewater beheersbaar te houden en 1,3 miljard euro in waterzuiveringsprojecten.

Gaat de opmars van duurzaam nogmaals records breken in 2016?

energie | opinie

Het exacte antwoord volgt over 10 maanden. Maar kort terugblikkend en huidige ontwikkelingen in ogenschouw nemend, neig ik sterk naar een stevig ja. Terugkijkend was 2015 een recordjaar. Nog nooit zijn er in één jaar zoveel windmolens bijgekomen en voor zonne-energie waren zon en temperatuur op hun best. Willen we in 2016 deze lijn doortrekken, dan moet de politiek bewegen.

Klimaatverandering in de oceanen

algemeen | wetenschappelijk onderzoek

Oceanen hebben een groot effect op het reguleren van het klimaat. Kennis over oceanen is daarom essentieel. Recente onderzoeken komen met nieuwe bevindingen. Zo reageren organismen niet uniform op oceaanverzuring en kan dit leiden tot extra koolstofdioxide in de atmosfeer, kunnen metaaloxides methaan afbreken en kan de Antarctische ijskap voor toekomstige verrassingen zorgen.

NASA: wereldwijde studie luchtkwaliteit

algemeen | data & metingen

Een team van NASA-wetenschappers heeft veranderingen in de wereldwijde luchtkwaliteit onderzocht tussen 2005 en 2014. De Verenigde Staten en Europa verminderden hun uitstoot van stikstofdioxide tot wel 50%. Maatregelen voor een betere luchtkwaliteit maken dus verschil.

Eén ambitie voor wereldwijde waterproblemen

kort

De ministeries van Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu gaan samenwerken om wereldwijde waterproblemen aan te pakken: de Internationale Waterambitie. Voornamelijk deltagebieden lopen grote risico’s door een combinatie van grootschalige verstedelijking, veranderingen in landgebruik en klimaatverandering. In 2050 woont meer dan de helft van de wereldbevolking in stedelijke delta’s. Nederland heeft veel kennis in huis op het gebied van water. Kennisinstellingen, overheden en bedrijven werken samen om deze kennis te vernieuwen en te verbeteren. Nederland kan hiermee wereldwijde stedelijke deltagebieden helpen om waterproblemen op te lossen, maar vooral te voorkomen. Bron: Rijksoverheid

Veel mensen sceptisch over groene stroom

kort

Een op de acht Nederlanders denkt dat groene stroom niet bestaat. Onder consumenten bestaat veel onduidelijkheid over groene stroom, veel energieleveranciers bieden dan ook sjoemelstroom aan. Dit is grijze stroom vergroend met certificaten uit het buitenland en draagt niet bij aan de uitbreiding van duurzame energieopwekking in Nederland. Wie verzekerd wil zijn van echte groene stroom, moet kiezen voor groene stroom die grotendeels in Nederland wordt opgewekt. Een samenwerking tussen klimaatbureau HIER en vergelijksite Independer zal deze keuze makkelijker moeten maken. De energievergelijker van Independer maakt vanaf nu onderscheid tussen groene stroom uit Nederland en stroom vergroend met buitenlandse certificaten, gebaseerd op criteria van HIER. Bron: HIER